ประชาชนหนองปลาไหล เข้ารับแว่นสายตาฟรีจากต่างประเทศ หลังเคยพบทีมแพทย์จากสหรัฐ มาตรวจวัดเมื่อปีที่ผ่านมา

0
264

เมื่อ 16 พฤษภาคม 61 ที่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายแล บุญสังข์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  นำเจ้าหน้าที่เทศบาลให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิแสงแรก และ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธินำพุ นำแว่นสายตาจากสหรัฐอเมริกา ที่ทำการตรวจวัดสายตาประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตา จากทีมจักษุแพทย์จากสหรัฐอเมริกา ไปเมื่อปี 2560  สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา และมีการนัดให้มารับแว่นสายตาที่เคยตรวจวัดไว้ ในครั้งนี้

ตัวแทนมูลนิธินิพุ เปิดเผยว่า เป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ กับมูลนิธิฯ ในประเทศไทย ซึ่งก็พบว่าที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปวัดสายตาพร้อมมอบแว่นสายตา ให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตามาทั่วประเทศแล้ว ในระยะเวลากว่า 7 ปี โดยในปี 2560 นี้พบว่ามีในพื้นที่เมืองหนองปรือ พบมีผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาจำนวนทั้งสิ้น กว่า 200 คน ส่วนประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตา ไม่สามารถมารับแว่นสายตาได้ ทางมูลนิธิจะได้ทำการฝากไว้ที่เทศบาล โดยให้นำหลักฐานเอกสารไปรับแว่นสายตากลับไปใช้ได้ทันที.