ประชาชนชาวพัทยา เดินทางลงทะเบียนรับเงินเยียวยา จากผลกระทบโควิด-19 วันแรก ครัวเรือน ละ 2,000 บาท

0
201

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า หลังจากที่เมืองพัทยา ได้ออกข้อบัญญัติเฉพาะเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยพิบัติ ความยากจน และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อปี 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดในระลอกแรกไปแล้ว มีประชาชนเข้ารับสิทธิเป็นจำนวนมาก อีกทั้งปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ยังพบผู้ติดเชื้อสูง สถานประกอบการ ร้านค้า บริษัทหลายแห่งยังไม่สามารถเปิดบริการได้ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง เมืองพัทยาจึงนำหลักการเยียวยาที่เคยใช้ตามหลักข้อบัญญัติเฉพาะของเมืองพัทยา มาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 2,000 บาท สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


ล่าสุดเมื่อ 9 สิงหาคม 64 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ บริเวณที่รับลงทะเบียนรับเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองพัทยา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ครัวเรือนละ 2,000 บาท พบว่ามีประชาชนชาวเมืองพัทยาต่างพากันเดินทางทยอยมาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาคอยอำนวยความสะดวก รวมทั้งมาตรการคัดกรอง ทั้งการวัดอุณหภูมิ การบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การจัดอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ และการเว้นระยะห่างตามนโยบาย Social Distancing ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาอย่างเต็มที่ทั้งนี้สำหรับการเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเมืองพัทยาเปิดระบบลงทะเบียนเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 ส.ค. 64 ในเวลา 9.00 – 15.00 น. โดยสามารถเข้าลงทะเบียนได้ทั้ง 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 1. การลงทะเบียนระบบ On-site เปิดลงทะเบียนประจำจุดลงทะเบียนตามพื้นที่ต่างๆ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ,โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ,โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ,โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค),โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ,โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) 2. การลงทะเบียนผ่านระบบ Online และ 3. การลงทะเบียนผ่านชุมชน โดยได้ขอความร่วมมือกับชุมชนในการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้ประชาชนที่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนระบบ On-Site และ Online สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิการเยียวยาในครั้งนี้ ขอให้จัดเตรียมเอกสารทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา และบัตรประชาชนทั้งฉบับจริงพร้อมสำเนา และเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่จะเร่งทำการตรวจสอบรายละเอียดเพื่อมอบเงินช่วยเหลือประชาชนให้ได้เร็วที่สุด.