ปชช.-นทท. ตื่นตัวสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ตามสถานที่แออัด

0
46

เมื่อ 29 มกราคม 63 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศตามสถานที่ท่องเที่ยว ที่มี ปชช.-นทท. จำนวนมากในพื้นที่เมืองพัทยา อาทิ ย่านตลาดเก่านาเกลือ  แหลมบาลีฮาย เขาพระตำหนัก ฯลฯ  พบว่า ปชช.-นทท.  เริ่มมีการตื่นตัว สวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันตนเองในเบื้องต้น โดยรวมจากการสอบถามความรู้สึกพบว่ารู้สึกหวั่นวิตกการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ที่มาจากประเทศจีน มากกว่าค่าอากาศเป็นพิษ  PM 2.5 แต่สวนมาก จะมีการสวมหน้ากากป้องกันเอาไว้ก่อน แต่ก็มีจำนวนไม่น้อย ที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย เมื่อมาอยู่ในสถานที่แออัด จึงอยากให้ตระหนักในเรื่องนี้

ทั้งนี้มี 10 ข้อแนะนำ จากองค์การอนามัยโลก และกรมควบคุมโรค ที่ทำได้ไม่ยุ่งยาก คือ ถ้ามีแผนไปประเทศที่โรคระบาดอยู่ ถ้าไม่จำเป็น ให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อน   หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ ตลาดค้าสัตว์ หรือสินค้าจากสัตว์ เพราะการพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรก มาจากสัตว์สู่คน ที่ตลาดค้าอาหารทะเล และค้าสัตว์ที่เมืองอู่ฮั่นไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่คนหนาแน่น  ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ หรือมีอาการเป็นหวัด  และหากกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ถ้าเริ่ม มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง โทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 เพื่อให้รถจากสถานพยาบาลมารับทันที  อยู่ห่างจากคนที่ไอหรือจาม 180 เซนติเมตร เพื่อให้พ้นจากรัศมีน้ำลาย และน้ำมูกที่จะกระจายออกมา ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์  กินร้อน ช้อนกลาง อาหารปรุงสุก พักผ่อนให้เพียงพอ  และข้อสุดท้ายสำคัญมาก คือสวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชนคนหนาแน่นไว้ก่อน.