บรรยากาศวันแม่พื้นที่เมืองพัทยาประชาชนทุกภาคส่วนแห่ทำความดี!

0
220
ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นักการเมืองท้องถื่น หัวหน้าส่วนราชการ  และเอกชน ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นักการเมืองท้องถื่น หัวหน้าส่วนราชการ และเอกชน ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคม 60 ที่ผ่านมา เป็นวันแม่แห่งชาติหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐละเอกชน ต่างออกมาแสดงความจงรักภักดิ์ดี  ด้วยการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม ซึ่งปีนี้ทางเมืองพัทยา ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมในวันแม่ แต่ได้มีการจัดร่วมกับอำเภอบางละมุง ในการร่วมกันจัดพิธีราชสดุดีพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ในวันแม่แห่งชาติ รวมไปถึงหน่วยงานภาคประชาชน ชุมชนต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยา บริษัทเอกชน ห้างสรรพสินค้า ได้มีการ ทำความดีถวาย ในรูปแบบที่ต่างกันออกไป  แต่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

เริ่มที่ช่วงเช้า 12 ส.ค.60 ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาเหล่าข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนภาคส่วนต่างๆ ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 86 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม โดยมีผู้เข้าร่วมทำบุญตักบาต รและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พร้อมถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้รูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 และนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ณ​ เซ็นทรัล​เฟสติวัล​พัทยา​บีช​  สภา​วัฒนธรรม​เมือง​พัทยา ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช และเมืองพัทยา ​จัด​กิจกรรม​วิถี​ไทย​สาย​ใย​ผูกพัน​ประกวด​ วาดภาพ​และ​เรียงความ​”พระ​คุณ​แม่” โดยจะมีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นเมืองพัทยา จำนวน 62 คู่ พร้อมกิจกรรม Work  shop  อาทิ ร้อยมาลัยบายศรีเพื่อแม่  แกะสลักผลไม้ จัดทำอาหารไทย  การเขียนเรียงความ  วาดภาพคุณแม่  ในบรรยากาศท้องถื่นไทย    ๆพร้อมมอบของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนที่มาร่วมงานทุกคน  ซึ่งในตอนเย็นของวันเดียวกันทาง ศูนย์การค้าก็ได้มีการร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลอีกด้วย

ที่.วัดจิตภาวันวิทยาลัย ได้มีการพิธีไถถอนชีวิตโคกระบือ จำนวน 59 ตัว และสรรพสัตว์ หอย ลูกพันธ์ปลาชนิดต่างๆ กบ และอื่นๆ กว่า 1 หมื่นตัว เพื่อเป็นการปลดปล่อยและร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ ทั้งนี้ โคกระบือ ที่ถูกไถถอนจากโรงฆ่าสัตว์ จะนำไปมอบให้แก่ เกษตรผู้ยากไร้ ตามจังหวัดต่างๆ ที่ถูกคัดเลือก เพื่อให้ไปช่วยเหลือ ในด้าน เกษตรกรรมแบบยั่งยืนไม่ให้นำไปฆ่า

สำหรับบรรยากาศร้านจำหน่ายดอกไม้ย่านาเกลือ พัทยากลาง พัทยาใต้ พบว่าคึกคักอย่างต่อเนื่อง มีลูกค้าเข้ามาสอบถามราคาดอกไม้ โดยเฉพาะดอกมะลิที่ร้อยเป็นพวงมาลัยมอบให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่แห่งชาติ แต่พบว่าดอกมะลิราคาพุ่งกระชูด กิโลละ 3,000 บาท หลังพบสวนมะลิประสบปัญหาน้ำท่วม ส่งผลให้พวงมาลัยดอกมะลิวันแม่ราคาขยับสูงขึ้นไปด้วย แต่ไม่มีผลกระทบต่อการจำหน่ายพวงมาลัย

ประชาชนภาคส่วนต่างๆ ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 86 รูปที่ว่าการอำเภอบางละมุง
ประชาชนภาคส่วนต่างๆ ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 86 รูปที่ว่าการอำเภอบางละมุง

ชุมชนหนองปรือ3 ปลูกต้นไม้ทำความดีเพื่อแม่
ชุมชนหนองปรือ3 ปลูกต้นไม้ทำความดีเพื่อแม่
ชุมชนซอยกอไผ่จัดกิจกรรมให้เด็กรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณ
ชุมชนซอยกอไผ่จัดกิจกรรมให้เด็กรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณ

สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช และเมืองพัทยา จัดกิจกรรมวิถีไทยสายใยผูกพัน และประกวด วาดภาพและเรียงความ"พระคุณแม่"
สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช และเมืองพัทยา จัดกิจกรรมวิถีไทยสายใยผูกพัน และประกวด วาดภาพและเรียงความ”พระคุณแม่”
แสดงความรักแม่ลูกอบอุ่น
แสดงความรักแม่ลูกอบอุ่น

ดอกมะลิราคาพุ่งกระชูด  กิโลละ 3,000 บาท  หลังพบสวนมะลิประสบปัญหาน้ำท่วม
ดอกมะลิราคาพุ่งกระชูด กิโลละ 3,000 บาท หลังพบสวนมะลิประสบปัญหาน้ำท่วม
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช นำพนักงานร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช นำพนักงานร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วัดจิตภาวันวิทยาลัย ได้มีการพิธีไถถอนชีวิตโคกระบือ จำนวน 59 ตัว
วัดจิตภาวันวิทยาลัย ได้มีการพิธีไถถอนชีวิตโคกระบือ จำนวน 59 ตัว