บรรยากาศท่องเที่ยวช่วงปีใหม่เมืองพัทยา เป็นไปด้วยความคึกคัก

0
101

เมื่อ 1 มกราคม 63  บรรยากาศท่องเที่ยวช่วงปีใหม่เมืองพัทยา เป็นไปด้วยความคึกคักอย่างมาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยา และหาดจอมเทียน พบว่ามีปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ พากันมาพักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรมริมทะเลอย่างสนุกสนาน ทำให้ทุกพื้นที่แน่นขนัดไปด้วยผู้คน  ส่งผลให้การจราจรถนนสายชายหาดทั้ง 2 ชายหาดติดขัดเป็นช่วง ๆ  โดยในส่วนของบริเวณชายหาดจอมเทียน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยา พบว่าตลอดแนวชายหาด มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก ต่างมาผักผ่อนชมบรรยากาศริมทะเล บางส่วนก็นำเสื่อมาปูนอนพักผ่อน ทานอาหารหรือทำกิจกรรมต่าง ๆอย่างสนุกสนาน นอกจากนั้นจุดพักผ่อนบริเวณร่มเตียง มีผู้ประกอบการจัดสรรพื้นที่ไว้อย่างระเรียบร้อยค่อยให้บริการนักท่องเที่ยว

นายกฤษฎากร เอื้อพงศ์การุณ ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดจอมเทียน กล่าวว่า  บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในปีนี้ หากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาถือว่าปีนี้มีนักท่องเที่ยวท่องเที่ยว และใช้บริการร่มเตียงและมีการจับจ่ายใช้สอยมากกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการร่มเตียง ต่างยิ้มรับทรัพย์ในช่วงวันหยุดปีใหม่กันถ้วนหน้า.