นาวิกโยธิน จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มาราธอน ครั้งที่ 13 รวมพลังชาวไทย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

0
89

เมื่อ 1 มิถุนายน 61 พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะดำเนินงาน และผู้ให้การสนับสนุน ได้ร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ นาวิกโยธิน มาราธอน” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 61 ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

การจัดแข่งขันวิ่งมาราธอนปีนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันแล้ว 12,000 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ฟูลมาราธอน ระยะทาง 42.195 กม. ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กม. มินิมาราธอน ระยะทาง 10.05 กม. และฟันรัน ระยะทาง 5 กม. ซึ่งผู้ชนะเลิศชาย-หญิง ในรุ่นฟูลมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน จะได้รับถ้วยเกียรติยศ  พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งผู้เข้าร่วมแข่งขัน จะได้รับของแจกทีระลึก และเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถตรวจสอบติดตามได้ทางเวปไซด์ www.marinesmarathon.com

พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อรวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทาน โน้ตเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2502 และทรงพระราชดำเนิน เปิดพระอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2528 จึงถือเป็นกิจกรรมหนึ่ง ในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ตลอดจน เป็นการส่งเสริมให้กำลังพล และประชาชน มีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา และสังคม ที่จะร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ อีกทั้ง เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และนำรายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับหน่วยพยาบาลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และสมทบกองทุนช่วยเหลือกำลังพลนาวิกโยธิน ครอบครัว ที่สูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประเทศชาติ.