นายอำเภอสัตหีบ ลั่นบังคับใช้กฎหมาย ทลายยาเสพติด บ่อนการพนัน และโรงแรมผิดกฎหมาย

0
149

เมื่อ 26 ต.ค.61 ที่ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย นายปรัตรวีร์ วิจบ ปลัดอาวุโส นายจรูญศักดิ์ งิ้วลาย ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายพันธวัจน์ ดาวัลย์ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. นายสุชาติ จันทร์ชุ่ม เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ประชุมด้านความมั่นคง เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย โดยมุ่งเน้นในปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บ่อนการพนัน และสถานประกอบการโรงแรมผิดกฎหมาย

นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ได้มอบนโยบายให้กับชุดปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 โดยเน้นย้ำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความซื่อตรง โปร่งใส่ และเป็นธรรม ทั้งนี้ เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ด้านการรักษาความมั่นคง เพื่อให้สังคม ชุมชน ขาวสะอาดปราศจากยาเสพติด ไร้แหล่งอบายมุข และสถานประกอบการที่ผิดกฎหมาย ภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย

นอกจากนี้ ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนชาวสัตหีบ ที่ได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงพบเห็นการกระทำสิ่งผิดกฎหมาย สามารถเข้าแจ้งร้องทุกข์ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ ในเวลาราชการ.