นายอำเภอสัตหีบ จัดระเบียบคนเร่ร่อน ยึดครองศาลาที่พักผู้โดยสาร คืนประโยชน์สู่ประชาชน

0
166

เมื่อ 17 พฤษภาคม 62 นายอนุชา อินทรศร นายอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ทำหนังสือเร่งด่วนถึง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เร่งดำเนินการจัดระเบียบสังคม ควบคุมตัวผู้วิกลจริต และเร่ร่อน ที่พักพิงอยู่ในศาลาที่พักผู้โดยสาร หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ต.นาจอมเทียน และโรงเรียนเกล็ดแก้ว ต.เกล็ดแก้ว เข้าสู่กระบวนการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และทำความสะอาดในศาลาที่พักผู้โดยสาร เพื่อให้ประชาชน และนักเรียน สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้

นายอนุชา เปิดเผยว่า สืบเนื่องเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 62  ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองว่าบุตรหลานได้รับความเดือดร้อนหนัก ไม่สามารถเข้ามายืนหลบแดดหลบฝนรอรถโดยสารกลับบ้าน ในศาลาที่พักผู้โดยสารได้ เนื่องจากถูกผู้เร่ร่อนและผู้วิกลจริตยึดครองเป็นที่พักพิง อีกทั้งยังสร้างความหวาดกลัว และความไม่ปลอดภัยในชีวิต จึงได้ทำหนังสือเร่งด่วน ประสานให้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ดำเนินการอย่างทันท่วงที พร้อมจัดกำลังอาสารักษาดินแดน (อส.) เข้าทำความสะอาดเคลียพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ได้แล้ว หากประชาชนท่านใดพบเห็น ผู้วิกลจริต หรือผู้เร่ร่อน ตามท้องถนน สามารถแจ้งทางหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี หมายเลข 038-282586 ต่อ 16-18.