นายอำเภอบางละมุง แจงปัญหาถนนตะเคียนเตี้ย ที่ไม่เสร็จตามกำหนด เพราะติดปัญหาหลายประการ วอนประชาชนเข้าใจ

0
239

เมื่อ 21 สิงหาคม 61 จากกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนมายังผู้สื่อข่าว ถามถึงการติดปัญหาในการก่อสร้างถนนสาย สังกะเปียว – ปตท. หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย ว่าติดปัญหาอะไร ทำไมถึงยังไม่แล้วเสร็จ โดยพบว่าสิ้นสุดสัญญาไปตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 61 ที่ผ่านมา โดยหลังทราบเรื่อง นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง จึงได้ชี้แจงปัญหาดังกล่าวว่า  งบประมาณที่ทางอำเภอได้นำมาพัฒนา ถนนสายตะเคียนเตี้ยนั้น เป็นงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน มาจากจังหวัดชลบุรี  จำนวน  14,444,000 บาท  เพื่อนำมาจัดทำเป็นถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายสังกะเปียว – ปตท. หมู่ที่ 1 ต.ตะเคียนเตี้ย  กว้าง 7 เมตร  ยาว 950 เมตร หนา 0.20 เมตร เพื่อแก้ไชปัญหาในเรื่องของความเดือดร้อน ของชาวบ้าน  เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรม  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดย เริ่มสัญญาจ้าง 13 กุมภาพันธ์  61 สิ้นสัญญา 11 สิงหาคม 61 แต่พบว่าปัจจุบันสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว  ถนนเส้นดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ จนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวตั้งคำถามผ่านสื่อว่าเกิดอะไรขึ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว มีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ หลังดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ผู้รับจ้างก็พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่าง อาทิ เรื่องของการย้ายแนวท่อส่งน้ำ ซึ่งพบว่าพื้นที่ก่อสร้างนั้นเป็นแนวเขตเดียวกันกับท่อส่งน้ำ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการย้ายแนวเขตท่อประปาออกไป ซึ่งทางผู้รับจ้างต้องทำการประสานกับการกระปาส่วนภูมิภาค จึงก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังติดปัญหา ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแก้ไขจุดตำแหน่ง ของเสาไฟฟ้าส่องสว่าง และการติดตั้งหม้อแปลง รวมถึงการแก้ไขปรับระดับการไหลของน้ำในท่อน้ำทิ้งเดิม ซึ่งในส่วนของผู้รับเหมาะได้ทำการยื่นเรื่องมาทางอำเภอ เพื่อขอขยายเวลาในการทำงาน ทางอำเภอบางละมุงได้ทำการขยายเวลาให้ผู้รับจ้าง 15 วัน โดยผู้รับจ้างต้องจบงาน และส่งงานภายในวันที่ 26 สิงหาคม นี้ หากพบว่ายังไม่สามารถส่งงานได้ ก็จะต้องทำการเสียค่าปรับให้กับทางอำเภอ เป็นรายวันจนกว่าจะทำการส่งมอบงานจะแล้วเสร็จ.