นายอำเภอบางละมุง เปิดศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

0
143

เมื่อ 11 เมษายน 61 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง ริมถนนสุขุมวิท ทางด้าน อำเภอบางละมุง บูรณาการกับทุกภาคส่วน อาทิ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ชุดราชสีห์พิทักษ์ราษฎร์  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธี

พ.ต.ท.ดรัณภพ สระทองอยู่ รอง ผกก.(ป) สภ.บางละมุง กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสายต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ

ดังนั้น อ.บางละมุง จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 โดยบูรณาการทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน

นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่า อำเภอบางละมุง ได้มีแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 61 เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 มีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลดังกล่าว ให้ลดน้อยกว่าปีที่ผ่านมา.