นายอำเภอบางละมุง นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

0
53

เมื่อ 19.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม  61 ณ ลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่ามกลางผู้บริหารเมืองพัทยา ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ต่างร่วมกันน้อมดวงใจ ประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โดยในพิธีฯ นายอำเภอบางละมุง ได้นำถวายบังคมต่อเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อจากนั้น เป็นประธานจุดเทียน พร้อมนำไฟมาต่อให้แก่ข้าราชการ และบรรดาผู้เข้าร่วมพิธีต่อเทียนกันไปจนครบทุกคน และยืนสงบนิ่ง เป็นระยะเวลา 89 วินาที เพื่อเป็นการน้อมจิตรำลึก ถึงพระราชจริยาวัตร ที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อชนชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ ก่อนที่ทั้งหมดจะร่วมกันร้องเพลง พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ ดังกึกก้องไปทั่วทั้งมณฑลพิธี   หลังจากที่พิธีได้เสร็จสิ้นลง อำเภอบางละมุงได้จัดสถานที่ให้ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน นำเทียนมาปักไว้อย่างเป็นระเบียบ พร้อมกับแจกพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นที่ระลึกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีฯ ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อเดินตามรอยคำสอนของพ่อต่อไป.