นายอำเภอบางละมุง ชี้แจงกรณีกระแสดราม่าในโลกโซเชียล กรณีเข้มงวดสถานบริการ

0
246
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง

เมื่อ 21 มิถุนายน 60 นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ออกมาชี้แจง ถึงกรณีการเคร่งครัดในเรื่องของการปราบปรามจับกุมสถานบริการ ที่ดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย จนมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นในโลกโซเชียล ต่อว่าต่อขานสถานบริการเหล่านี้ไม่ส่งส่วย จึงต้องมีการจับกุมถือเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดู ซึ่งทำให้เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติไปตามนโยบายของรัฐบาล คสช.

โดยนายนริศฯ นายอำเภอบางละมุงชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและคำสั่งประกาศต่าง ๆ ของคณะ คสช.ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคำสั่ง คสช.ที่ 20 ที่ให้เคร่งครัดเรื่องการจัดระเบียบสังคม  เรื่องนี้กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะเรื่องของการจัดระเบียบสังคมในสถานบริการต่าง ๆ รวมทั้งการปราบปรามการค้าประเวณี และยาเสพติด

“ในทุกภารกิจที่ออกไปทำงานเป็นเรื่องที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร มีการประสานบูรณาการความร่วมมือ ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่บ้านเมืองที่มีอยู่ ในการปราบปรามจับกุมการค้าประเวณี เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และเป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ มีการร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภออย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการลักลอบค้าประเวณี  บางคนอาจจะบอกว่าสถานบริการเหล่านี้ ไม่จ่ายส่วย ไม่จ่ายผลประโยชน์หรืออย่างไรถึงไปจับ ก็ขอชี้แจงว่า ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง ไม่เคยมีนโยบายไปรับเงิน รับส่วย รายวัน รายเดือน รายสัปดาห์กับเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ทำไปตามหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอยู่เท่านั้น และเป็นการไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ให้พี่น้องประชาชนที่ร้องเรียนมา  ในบางครั้งบางจะมีชุดเฉพาะกิจจากจังหวัด ชุดเฉพาะกิจจากส่วนกลาง ได้ประสานความร่วมมือลงมาจับกุม บางกรณีฝ่ายปกครองต้องลงไปร่วมจับกุมด้วย ดังนั้นจึงอยากให้ทุกภาคส่วนเข้าใจในการทำงานของฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ช่วยเป็นสื่อ เป็นหูเป็นตาและเป็นกำลังใจในการทำงาน เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมีเจตนาที่ดีในการที่จะดำรงรักษาบ้านเมืองแห่งนี้ให้สงบสุข”