นายกเล็กหนองปลาไหล เดินหน้าบริจาคมือถือเก่าตามแหล่งชุมชน เพื่อนำไปจัดซื้อหนังสือสำหรับเด็ก

0
105

เมื่อ 14 ธันวาคม 61 ที่ตลาดหนองเกตุน้อย  นายภิญโญ  หอมกลั่น  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  พร้อมด้วย  หัวหนาส่วนราชการ ร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล  นำโทรศัพท์มือถือเก่า  ที่ไม่ใช้งานแล้ว  หรือใช้งานไม่ได้แล้ว  นำมาบริจาค   ตามโครงการ มือถือเก่าไป  ชีวิตใหม่มา   ทั้งนี้เพื่อนำมอบให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพื่อนำไปจัดซื้อหนังสือ  มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายภิญโญ  หอมกลั่น  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  เปิดเผยว่า  สำหรับโครงการดังกล่าว  เป็นโครงการที่กรอมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ร่วมรณรงค์รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า  ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคมนี้  ในส่วนของ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  ได้ตั้งเป้าเอาไว้ที่ 200 เครื่อง   สำหรับการลงพื้นที่ตลาดหนองเกตุน้อยนี้ ถือว่าเป็นแห่งแรกที่ทางเทศบาลได้ลงพื้นที่  ก็พบว่าได้รับการตอบรับจากพ่อค้า  แม่ค้า  และลูกค้าที่มาใช้บริการตลาดนำมือถือมาร่วมบริจาคกันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และคณะทำงานโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน ประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว   ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็ก และสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ ไปมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง โดยเด็กๆ จะได้รับประโยชน์จากหนังสือและสื่อการศึกษา ส่งเสริมและปลูกฝังการรักการอ่านในวัยเด็ก ส่งผลให้เกิดการยกระดับทางด้านทักษะ การอ่าน และการเรียนรู้ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการรณรงค์และมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนให้แก่เครือข่ายและชุมชนด้วย    สำหรับประชาชนที่มีโทรศัพท์มือถือเก่า ต้องการที่จะบริจาค  สามารถบริจาคได้ที่  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ธันวาคม 61 .