นายกเมืองพัทยา เผยแนวทางการพัฒนาเกาะล้าน ฟื้นคืนสวรรค์บนเกาะของนักท่องเที่ยว

0
71

เมื่อ  16 กันยายน 63 ที่  โรงแรมซันไซน์ การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เปิดเผยในที่ประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ถึงแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยารอบด้านในอนาคตและแนวทางการพัฒนาเกาะล้าน ฟื้นคืนสวรรค์บนเกาะของนักท่องเที่ยว ในการสร้างระบบกำขัดขยะ พัฒนาท่าเทียบเรือ สิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร ตาม ”โครงการเกาะล้านโฉมใหม่” ภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล


ทั้งนี้ เบื้องต้นจากการสำรวจในช่วงที่ผ่านมา พบว่า สิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง คือการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน สถานที่ท่องเที่ยว ไฟฟ้า ประปา ระบบขนส่ง การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาความเป็นอยู่ในพื้นที่ ซึ่งแนวทางดังกล่าว จัดอยู่ในโครงการพัฒนาในระยะยาว NEO พัทยา และการพัฒนาเกาะล้านในเบื้องต้น จะมีทั้งการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน ซึ่งเป็นท่าเรือหลักแห่งเดียวที่ ใช้ในการขนถ่ายสินค้า และการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้มีสภาพทรุดโทรมอย่างมาก โดยเฉพาะตัวโครงสร้างสะพานที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งจะได้มีการออกแบบปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ด้วยงบดำเนินการ จำนวน 2 ล้านบาท คาดจะเริ่มดำเนินการในเร็วๆนี้

สำหรับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกประการคือ เรื่องของการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งที่ผ่านมา เกาะล้านมีระบบบำบัดน้ำเสียบนหาดตาแหวนและหาดแสม แต่ขีดความสามารถในการรองรับน้ำเสียยังมีไม่มากพอ จึงได้สั่งการให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกแบบ และปรับปรุงขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียให้เพิ่มมากที่สุด เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง สู่การเป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวและการลงทุน EEC  ส่วนเรื่องปัญหาขยะตกค้างกว่า 6-7 หมื่นตัน  ได้จัดให้มีการเกลี่ยกองขยะใหม่ และใช้ผ้าใบคลุมไว้ก่อน ระหว่างรอการจัดสร้างเตาเผาขยะแบบไร้มลพิษ เนื่องจากล่าสุดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามอนุมัติให้ก่อสร้างเตาเผาขยะแบบไร้มลพิษ เพื่อกำจัดขยะบนเกาะล้านอย่างเต็มรูปแบบแล้ว โดยจะก่อสร้างเตาเผา จำนวน 2 เตา ที่มีขีดความสามารถในการกำจัดขยะได้เตาละ 30 ตันต่อวัน เพื่อให้สามารถทำลายขยะบนเกาะล้าน ทั้งในส่วนของขยะเก่าและขยะใหม่ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้รับเหมา เพื่อเข้าดำเนินการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนต่อไป.