นายกเมืองพัทยา เผยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก ส่งผลทำให้ภาคการท่องเที่ยวสามารถขับเคลื่อนได้

0
691

หลังจากที่รัฐบาล  ได้มีการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค ไบโอเทค บริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติจีน ล็อตแรกจำนวน 2 แสนโดส ซึ่งผ่านการตรวจรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ได้มีการกระจ่ายวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก ของซิโนแวคจะถูกกระจายไปตามโรงพยาบาล ใน 13 จังหวัดที่ ศบค. ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามแผนการฉีดโรงพยาบาล โดยให้อำนาจกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมในการฉีด ซึ่งจังหวัดชลบุรีถือเป็น 1 ใน 13 จังหวัดที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค จำนวน 4,700 โด๊ส และได้มีการจัดสรรให้กับพื้นที่อำเภอบางละมุง จำนวน 1,100 โดส เพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงด่านหน้า ในการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน

เมื่อ 1 มีนาคม 64 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดว่า การฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค ล็อตแรกในพื้นที่อำเภอบางละมุง 1,100 โดส   ที่ได้รับมาเพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ด้วยเป็นกลุ่มเสี่ยงด่านแรกที่ดูแลประชาชนที่เจ็บป่วย จึงมีความจำเป็นที่จะได้รับวัคซีนดูแลก่อน เมื่อบุคลลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัย ห่างโรคก็จะสามารถปฏิบัติหน้าด้วยความเชื่อมั่นและอุ่นใจ 

ซึ่งการฉีดวัคซีนเข็มแรกเกิดขึ้น จะทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกที่ได้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว โดยเฉพาะประเทศที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก เริ่มจะให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยการตรวจสอบวัคซีนพาสปอร์ตเท่านั้น ในการให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนั้น ๆ ได้เลย สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้จะส่งผลทำให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนไปได้ และทำให้ประชาชนที่อยู่ในห่วงโซในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีรายได้ อีกทั้งยังส่งผลทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้นตามลำดับ


นายกเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงว่า ทั้งนี้เมื่อมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 มากขึ้นเท่าไหร่และควบคุมได้ถึง 65 % ตามองค์การอนามัยโลกได้นิยามไว้ว่า หากมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เกินกว่า 65% ขึ้นไปแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ก็มีภูมิคุมกัน ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้เชื่อว่าอีกไม่นานผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 จากทั่วโลกจะมีการเดินทางมาท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการที่มีการผ่อนปรน รวมไปถึงมาตรการดูแลของประเทศไทยโดยศบค.จะเป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้คาดไม่เกินปลายปี 2564 เศรษฐกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเข้าสู่ภาวะที่ดีขึ้นและจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป.