นายกเมืองพัทยา เชิญชวน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม พร้อมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง

0
197

เมื่อ 5 มกราคม 62 ที่ ภายในงานเดินกินถิ่นนาเกลือปีที่​ 10  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี​ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา เชิญชวนประชาชน​ นักท่องเที่ยว และผู้จำหน่ายสินค้า ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม” ​ รวมทั้งรณรงค์​ ‘แยกขยะก่อนทิ้ง’​ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย สร้างเมืองสีเขียวร่วมกัน

ด้วยสำนักสิ่งแวดล้อมได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรี เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 61 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประกอบกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“ จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 61 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน ตามแผนปฏิบัติการกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มกราคม  62

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายดังกล่าวข้างต้น เมืองพัทยา จึงเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ในวันพุธที่ 9 มกราคม 62 ณ ลานกิจกรรมวัดช่องลม นาเกลือ เมืองพัทยา เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าว  ในเวลา 08.00 น. กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย” โดยนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) และนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ซึ่งเส้นทางการเดินรณรงค์ จะเริ่มต้นจากโรงเรียนเมืองพัทยา 3 ไปตามเส้นทางถนนสว่างฟ้าถึงสามแยกถนนสุขุมวิทเลี้ยวซ้าย เดินรณรงค์มาตามเส้นทางถนนสุขุมวิทจนถึงวัดช่องลม นาเกลือ   เวลา 08.45 น. นายอำเภอบางละมุง ผู้บริหารเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนชุมชน ผู้ประกอบการ และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่เต็นท์พิธี ณ วัดช่องลมนาเกลือ  เวลา 09.00 น. เป็นพิธีเปิดกิจกรรม โดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธี และมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี

นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวยังจัดให้มีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 บ้านหนองพังแค) และโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) นิทรรศการเกี่ยวกับการรณรงค์จัดการขยะมูลฝอยการคัดแยกขยะ รวมทั้งการร่วมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ ภายในวัดช่องลมอีกด้วย.