นายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11​พัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเป็นโรงเรียนต้นแบบ

0
351

เมื่อ 29 เมษายน 64   นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11​ (มัธยมสาธิตพัทยา) พร้อมประชุมวางแผน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน ให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ​ มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยมี นายบรรลือ​ กุลละวณิชย์​ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา คณะเลขาและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่​ ซึ่งมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินการในด้านต่างๆ ของโรงเรียน 

โดยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของโรงเรียน ได้สำรวจตามจุดต่าง ๆ อาทิ​ ห้องน้ำในโรงเรียน​ จุดจอดรถมอเตอร์ไซด์ของนักเรียน​ จุดน้ำดื่มให้มีความปลอดภัยตรงตามมาตรฐานสาธารณสุข รวมทั้งพัฒนาเพิ่มเติมจุดจอดรถ บริเวณด้านหลังโรงเรียน พร้อมได้ลงสำรวจภูมิทัศน์โดยรอบ​ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง​จุดบกพร่องต่างๆ การทาสีตีเส้นจุดจอดรถ รวมถึงสถานที่รับรองอำนวยความสะดวกต่อผู้ปกครอง ระหว่างรอรับบุตรหลาน และในส่วนอื่นๆ


สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแผนกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา ทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค รวมทั้งความต้องการของโรงเรียน เพื่อนำเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาและดำเนินการแก้ไข​ โดยเฉพาะโรงเรียนเมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา)​ จะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน เป็นโรงเรียนต้นแบบ​ระดับโลกสำหรับศตวรรษที่​ 21.