นายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้าง ระบบป้องกันน้ำท่วมถนนนาเกลือ

0
90

เมื่อ 11 พฤศจิกายน 62 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า โดยมีสำนักการช่างสุขาภิบาล และหัวหน้าส่วนราชการ บริษัทผู้รับจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ บริเวณถนนนาเกลือ

ตามที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญกิจธนา ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก Box Culvert ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร จำนวน 2 ช่อง เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม ตามถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก ตั้งแต่แยกลานโพธิ์ ช่วงทางเข้าตลาดอมรถึงแยกนำชัย รวมระยะทาง 175 เมตร พบว่าในขณะนี้ได้มีการดำเนินการก่อสร้างขุดเจาะ พร้อมติดตั้งเหล็กแผ่น (sheet pile) ไว้ชั่วคราวระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งเป็นวิธีการที่ดำเนินการตามมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของดินและความเสียหายของอาคารข้างเคียงที่อยู่บริเวณใกล้ๆ บ่อ ที่ทำการขุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 20% แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวคับแคบและมีตำแหน่งท่อระบายน้ำเดิมอยู่ จึงต้องย้ายตำแหน่งการขุดเจาะเพื่อวางบ่อพักใหม่ เพื่อไม่ให้ชนกับบ่อพักเดิม พร้อมหาตำแหน่งการวางเหล็กแผ่น (sheet pile) ใหม่ เพื่อป้องกันดินถล่ม ซึ่งคาดว่าจุดนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จกลางเดือนธันวาคมนี้

ในการนี้เมืองพัทยาจะดำเนินการปิดการจราจร บริเวณถนนนาเกลือฝั่งตรงข้ามตลาดลานโพธิ์ ตั้งแต่ต้นโพธิ์ถึงปากทางเข้าตลาดอมรเป็นระยะๆ ตลอดแนวถึงแยกนำชัย ทั้งนี้เมืองพัทยาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่การก่อสร้างให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ.