นายกเมืองพัทยา ลงตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โรงพยาบาลเมืองพัทยา

0
245

By PCPR

เมื่อ 8 กรกฎาคม 64 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลเมืองพัทยา  ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐได้เดินหน้าจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 กระจายมายังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ และลดความรุนแรงของการแพร่ระบาด โดยจังหวัดชลบุรีได้บริหารจัดการกระจาย และทยอยจัดส่งวัคซีนเป็นล็อตๆ สำหรับประชาชนกลุ่มที่ได้รับการคัดสรรตามความเหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ในส่วนของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรครุนแรง และกลุ่มพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาด ตามที่ได้มีการลงทะเบียนผ่านระบบมาก่อนหน้านี้ ได้ถูกจัดสรรมาให้บริการประชาชนชาวเมืองพัทยาแล้วรวม 1,621 โดส พบว่าประชาชนที่มีรายชื่อได้เดินทางมารับวัคซีนที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องสำหรับวัคซีนแอสตร้าที่ได้รับการจัดสรรในวันนี้จำนวน 1,007 โดส จะให้บริการประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม และอีก 614 โดส ทางสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้จัดสรรให้บริการกับประชาชนผู้ประกอบการในทุกๆตลาดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจะครอบคลุมตามเป้าหมายลดการแพร่ระบาดในกลุ่มคลัสเตอร์ผู้ประกอบการตลาด ตามเป้าหมายการลดการแพร่ระบาดของจังหวัดชลบุรี

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวหลังจากตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนชนที่เข้ารับวัคซีน และเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ว่า การฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าในวันนี้สำหรับกลุ่มเสี่ยงทั้ง 4 ตลาด คือ ตลาดทางรถไฟหนองเกตุใหญ่ ตลาดลานโพธิ์ ตลาดใหม่นาเกลือ และตลาดอมร และพรุ่งนี้จะเป็นการเก็บตกของผู้ที่ลงชื่อเอาให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ โดยเมืองพัทยาพยายามเร่งฉีดวัคซีนให้ทันกับการเปิดเมืองที่กำหนดไว้ 1 กันยายนนี้.