นายกเมืองพัทยา รุดให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข หลังรับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ล็อตแรก

0
199

เมื่อ 2 เมษายน 64 ที่ บริเวณโรงพยาบาลเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ รอนายกเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมถึงเจ้าหน้าที่ทำงานด้านสาธารณสุข ในการรับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ล็อตแรกของเมืองพัทยา และถือว่าเป็นวัคซีนล็อตที่ 2 ที่เดินทางมาถึงประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรมาให้จังหวัดต่างๆที่มีความเสี่ยง ทำให้ในครั้งนี้ทางเมืองพัทยาก็ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีมาในจำนวน 248 โดส เพื่อทำการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายแรก ก็คือบุคลากรทางการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่ด่านหน้าด้านสาธารณสุข โดยล็อตนี้ถือว่าเป็นล็อตแรกของเมืองพัทยา บรรยากาศในวันนี้พบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ ต่างรับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เผยว่า สำหรับวัคซีนที่เมืองพัทยาได้รับจากสาธารณสุขจังหวัดในวันนี้ เป็นล็อตที่ 2 ของรัฐบาล ส่งมาให้จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นวัคซีนจากซิโนแวค ที่ในครั้งนี้รัฐบาลได้จัดซื้อมาจำนวน 8 แสนโดส ดังนั้นทางเมืองพัทยาจึงได้ทำการดำเนินการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้านห้าที่ด่านหน้าด้านสาธารณสุขก่อน ทั้งนี้เนื่องจากว่ากลุ่มคนเหล่านี้ เป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากว่าต้องรักษาผู้ป่วยและต้องพบเจอผู้ป่วยทุกวัน ดูแลประชานทุกวัน โดยพบว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเมืองพัทยา ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางในการฉีดวัคซีน ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้า หลังจากที่ได้ทำการประชุมเตรียมความพร้อม กับคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรี ทำให้ภายในวันนี้สามารถว่างแผนในการฉีดเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้ง 248 ราย  


ทั้งนี้ในส่วนของระบบการตรวจสอบการลงทะเบียน ในการฉีดก็ไม่พบปัญหา สถานที่ในการฉีดก็พบว่าอยู่ด้านนอก เนื่องจากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาว่า สถานที่ในการฉีดวัคซีนนั้น จะต้องเป็นสถานที่ๆมีอาการถ่ายเทสะดวก ไม่มีความหนาแน่น จึงใช้อาคารด้านหน้าโรงพยาบาลเมืองพัทยา เป็นสถานที่ในการดำเนินการ เนื่องจากเป็นสถานที่โล่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก การฉีดวัคซีนในครั้งนี้ถือเป็นวัคซีนที่ได้มาตรฐาน และมีการรับรองจาก อย. และทั่วโลกก็ฉีดกันมาแล้ว จากการฉีดวัคซีนในพื้นที่เมืองพัทยา ยังไม่พบผู้ที่มีอาการข้างเคียง หรือเกิดอาการผิดปกติจากการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด  เนื่องจากทางเมืองพัทยาก็ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ ศบค.ทุกขั้นตอน ซึ่งจากนี้ไปผู้ที่รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ก็จะดำเนินการฉีดอีกรอบคือเข็มที่ 2 ในวันที่ 23 เมษายน โดยขณะนี้วัคซีนที่ทางรัฐบาลได้รับมา จะค่อยๆทยอยเข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งเมืองพัทยาก็เป็นหนึ่งในศูนย์การฉีดวัคซีน และเป็น 1 ใน 5 พื้นที่นำร่องในเรื่องการฉีดวัคซีน และฉีดให้กับประชาชนทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงพื้นที่สนับสนุนใกล้เคียง ก็คือตามเทศบาลใกล้เคียงต่างๆ รวมไปถึงอำเภอสัตหีบ โดยจะทำการสำรวจจำนวนประชาก รและสำรวจผู้ที่มาฉีดวัคซีน ร่วมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมด ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของรัฐบาล.