นายกเมืองพัทยา ระบุมีงบประมาณพร้อมสนับสนุน จัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19

0
366

เมื่อ 13 มกราคม นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า จากการที่นายกรัฐมนตรี ได้มีการประกาศออกมาเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนคนไทยทุกคนฟรี โดยเบื้องต้นจะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด-19 ในพื้นที่สีแดง 5 จังหวัดก่อน จำนวน 2 ล้านโดส ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ อย่างพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งปัจจุบันได้มีการแบ่งกลุ่มในการฉีดวัคซีนฟรีก่อนในบุคคลกลุ่มเสี่ยง อาทิ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน เป็นต้น ซึ่งขณะนี้เมืองพัทยา ได้มีการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับไว้แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับประชาชน ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19


ขณะนี้รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าหากท้องถิ่นใดจะจัดงบประมาณจัดซื้อวัคซีน มาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่นั้น สามารถดำเนินการได้ โดยวัคซีนที่มีการสั่งซื้อจากต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้นั้นหากผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนกับ อย.ได้ก็สามารถนำมาใช้ในการฉีดรักษาได้ทันที ส่วนการจัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับพี่น้องชาวเมืองพัทยานั้น ขณะนี้เมืองพัทยาได้มีการศึกษาขั้นตอนการดำเนินการ ว่าเมืองพัทยาสมารถดำเนินการจัดการได้ขนาดไหน แต่ในส่วนของงบประมาณนั้นถือว่าเพียงพอ และมีการจัดเตรียมความพร้อมไว้แล้ว เพียงแต่อยู่ในระหว่างการสั่งการของรัฐบาล ที่จะอนุมัติให้เมืองพัทยา สามารถจัดซื้อวัคซีนให้กับประชาชนได้ เมืองพัทยาก็พร้อมจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ขนาดไหนหรือไม่อย่างไรต่อไป.