นายกเมืองพัทยา ยันเดินหน้า Lock Down เมืองพัทยา คาดรู้ผลพรุ่งนี้

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า  มาตรการปิดเมืองพัทยา หรือ Lock Down ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานมีแนวคิดที่จะปิดเมืองพัทยา เนื่องจากมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทั้งนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยาจำนวนถึง 2,800 คน พร้อมทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการติดตามลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลที่พักอาศัยของชาวต่างชาติเหล่านั้น โดยพบว่าส่วนใหญ่จะพักอาศัยในพื้นที่เมืองพัทยาและเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ และพื้นที่รอบนอกบ้างแต่ไม่มากนัก ทำให้จะต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรัดกุม ด้วยพื้นที่เมืองพัทยานั้นนอกจากพื้นที่นักท่องเที่ยวอาศัยอยู่ในพื้นที่ 54 ตารางกิโลเมตรแล้ว แต่ยังมีผู้คนที่เดินทางไปมาจากพื้นที่อื่น ทั้งสัตหีบและพื้นที่ตำบลรอบเมืองพัทยา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตร การที่ค่อนข้างรัดกุมและละเอียด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทาง

โดยที่ผ่านมาหลายภาคส่วนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือหากมีการประกาศ “ปิดเมืองพัทยา” ด้วยทุกคนเรียกร้องอยากให้มีมาตรการที่เข้มข้นและมีมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้ที่ผ่านมาจะมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดในทุกรูปแบบแล้ว ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง แต่การแพร่ระบาดก็ยังเพิ่มขึ้น และในขณะนี้ได้มีการลงพื้นที่สำรวจเส้น ทางต่าง ๆก่อนจะมีการประกาศปิดเมืองพัทยา เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

นายกเมืองพัทยา กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับมาตรากรในการปิดเมืองพัทยานั้น ได้มีการรายงานแผนมาตรากรไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้วหลังจากที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่าน โดยกำหนดให้มีทางเลือก 2 ทางเลือก คือ 1.ปิดโดยใช้เส้นทางถนนเลียบทางรถไฟ (Local Road) โดยทางคู่ขนานทางรถไฟฝั่งตะวันตกเป็นแนวมนการปิดถนน โดยจะเปิดช่องทางเข้าเมืองพัทยาเพียง 6 ช่องทาง และแนวทางที่ 2 ในการใช้ถนนสุขุมวิทจะทำการปิดเส้นทาง 5-6 เส้นทาง ในการจะเข้าสู่พัทยาชั้นใน โดยขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆและมีการเตรียมป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางและเส้นทางการปิดเมืองพัทยา ด้วยหลากหลายภาษา  นอกจากนี้ยังจะได้มีการเสนอประกาศให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมใส่หน้ากากอนามัย ในการป้องกันตัวเอง และยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้สำหรับในพื้นที่เมืองพัทยานั้น พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จะมีเพียงนักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติเท่านั้นที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย โดยจะมีการออกประกาศให้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาสวมใส่หน้ากาอนามัยเวลาออกนอกเคหะสถานทุกครั้ง ซึ่งมาตรการต่างๆนั้นจะทราบผลในวันพรุ่งนี้ หลังนำเรื่องเสนอต่อจะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี.

Loading…