นายกเมืองพัทยา ยกระดับมาตรฐานการบริการหมอนวดแผนไทย

0
86

เมื่อ 10.30 น. วันที่ 16 มกราคม 62  ที่ ห้องประชุมทัพพระยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปี ชมรมนวดแผนไทย พร้อมยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการ โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษาชมรมนวดแผนไทย พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และหมอนวดชายหาด จำนวน 572 คน เข้าร่วมประชุม

สำหรับชมรมนวดแผนไทย 3 ชมรม ประกอบด้วย ชมรมนวดแผนไทยพัทยา ชมรมนวดแผนไทยจอมเทียน และชมรมนวดแผนไทยเขตปลอด ได้ดำเนินการจัดตั้งมาระยะหนึ่งแล้ว โดยกำหนดให้หมอนวดชายหาดที่มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอบางละมุง และมีใบประกาศนียบัตรจากสถาบันนวดแผนไทย ที่ผ่านการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข มาขึ้นทะเบียนกับเมืองพัทยา และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของชมรม ซึ่งต้องใส่เสื้อตามสีและติดเบอร์อย่างถูกต้อง ทั้งนี้จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พบว่าได้รับความร่วมมือมาด้วยดี เกิดความประทับใจต่อการรับบริการจากนักท่องเที่ยว และขณะนี้หมอนวดชายหาดทั้งสามชมรม มีความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ โดยได้ขึ้นทะเบียนกับสาธารณสุขอำเภอครบ 100 % เป็นจำนวน 572 คน

 นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือร่วมกันในการกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ โดยจัดการแข่งขันวิ่ง Fun Run พร้อมเล่นโยคะบนหาดทราย ในเขตปลอด  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 62 และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 62 ที่สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา ซอยเทพประสิทธิ์ 7 และเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตของชมรมร่มเตียง  และสโมสรไลออนส์พระตำหนักที่มูลนิธิพระมหาไถ่ ในวันที่ 27 มีนาคม 62 เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างชมรมหมอนวดด้วยกัน และร่วมกันสร้างมาตรฐานวิชาชีพนวดแผนไทย สร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วย.