นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันประสูติของพระศาสดาคุรุโควินท์สิงห์ สานสัมพันธ์ชาวซิกข์ ในเมืองพัทยา

0
155

เมื่อ 12.30 น.วันที่ 13 มกราคม 62 ที่ ศรีคุรุสิงห์สภา คุรุทวาราสาฮิบ (วัดซิกข์ พัทยา) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา และคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา  เข้าร่วมงานพิธีวันคล้ายวันประสูติ ของพระศาสดาคุรุโควินท์สิงห์ พระศาสดาพระองค์ที่ 10 แห่งศาสนาซิกข์  โดยมี นายอำริกซิงห์ กาลรา ประธานวัดซิกซ์พัทยา พร้อมด้วย นายปรัมยิตซิงห์ โกการ์ รองประธาน และกรรมการวัดซิกข์พัทยา ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน  นอกจากนี้ในงานยังมีเหล่าสาธุชน ที่นับถีอศาสนาซิกข์ ชุมชนไทยซิกข์ในเมืองพัทยา เข้าร่วมพิธีสำคัญทางศาสนา

               โดยชาวซิกข์ จะมีการเฉลิมฉลองวันสำคัญในศาสนสถาน โดยมีการสวดภาวนา พระมหาคัมภีร์ศิรีคุรุครันถ์ซาฮิบ อย่างต่อเนื่อง 48 ชั่วโมง เวลาเช้าและค่ำมีการชุมนุม เจริญธรรมในคุรุดวารา ทุกเช้าและค่ำมีการเลี้ยง อาหารแก่ศาสนิกชนทุกศาสนาที่มาร่วมชุมนุมเจริญธรรม  ขับร้องสวดภาวนาสรรเสริญคุณพระผู้เป็นเจ้าและ บรรยายพระธรรมโดยศาสนาจารย์  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระศาสดาคุรุโควินท์สิงห์    ที่ได้ทรงสถาป นาพระมห าคัมภีร์ศิรีคุรุครันถ์ซาฮิบ เป็นพระศาสดานิรันดร์กาลแห่ง ศาสนาซิกข์สืบทอดมาจนปัจจุบัน.