นายกเมืองพัทยา พบประธานชุมชน 44 ชุมชน ขอแรงช่วยพัฒนาคุณภาพในทุกชุมชน เน้นการทำงานแบบประสานงาน

0
126

เมื่อ 8 ตุลาคม 61 ที่ห้องประชุมทัพพระยา  ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย รองนายกเมืองพัทยา 4 ท่าน  ประกอบไปด้วย  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ , นายรณกิจ เอกะสิงห์ , นายบันลือ กุลวณิชย์ , นายพัฒนา  บุญสวัสดิ์  ได้เชิญคณะกรรมการชุมชน  ประธานชุมชนเมืองพัทยาทั้ง 44 ชุมชน  เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางวในการทำงานร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารชุดใหม่กับชุมชนทั้งหมดในเมืองพัทยา โดยมี นางอรวรรณ สุขอนันตวงศ์ นายกสมาคมชุมชนเมืองพัทยา นำประธานชุมชนเข้าร่วมประชุม

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการเดินหน้าทำงาน ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไป เมืองพัทยากับชุมชนจะต้องทำงานร่วมกัน โดยจะขอแรงประธานชุมชน และคณะกรรมการในการช่วยสอดส่องและดูแล ในเรื่องของคุณภาพชีวิตสมาชิกในชุมชน ให้ได้รับการดูแลที่ดี ซึ่งชุมชนถือว่าเป็นส่วนงานที่สำคัญ ในการที่จะเดินหน้าพัฒนาเมืองพัทยาต่อไปได้อย่างยั่งยืนและถูกต้อง โดยจะร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรนับว่าชุมชน เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุด และรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งบ้างเรื่องก็ต้องอาศัยคำแนะนำจากชุมชน ที่รู้แนวทางในการแก้ไขปัญหา ถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ในช่วงนี้ ยังคงเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำ ที่จำเป็นต้องใช้หลักหารไหลของน้ำตามธรรมชาติมาแก้ไข   ซึ่งในเบื้องต้นทางเมืองพัทยา ได้ทำการแก้ไขการระบายน้ำ ด้วยการเปิดทางน้ำลงทะเลเพิ่มมากขึ้น ด้วยการเปิดทางออกเพิ่มอีก 3-4 จุดในการระบายน้ำ  ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาน้ำได้ในระดับกนึ่ง ก่อนที่จะใช้หลักทางวิศวกรรม เข้ามาทำการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำในระยะยาวต่อไป.