นายกเมืองพัทยา จัดเตรียมสถานที่ 5 แห่ง ฉีดวัคซีนในพื้นที่อำเภอบางละมุง ตั้งเป้าวันละ 10,000 โดส

0
124

By เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 12 พฤษภาคม 64  ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวในที่ประชุมผ่านระบบ Zoom เพื่อหารือกับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยเผยว่าได้มีการประชุมจัดทำแผนร่วมกับอำเภอบางละมุง และพื้นที่ใกล้เคียง เตรียมความพร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้านต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ฉีดวัคซีน โดยกำหนดพื้นที่เพื่อเตรียมเป็นสถานที่ ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน จำนวน 5 แห่ง คือ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก (ซอยชัยพฤกษ์ 2) โรงพยาบาลกรุงเทพ–พัทยา โรงพยาบาลเมืองพัทยา เทศบาลตำบลโป่งและวัดประชุมคงคา 

โดยตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชาชนอำเภอบางละมุงให้ได้วันละ 10,000 โดส 3 วัน ในเดือนมิถุนายน 2564 และต่อไปวางแผนปรับเพิ่มให้ทุกอำเภอทั้งจังหวัดชลบุรีให้ได้รวมวันละ 1 แสนโดส ซึ่งเชื่อว่าหลังจากที่ประชาชนและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เมืองพัทยาและในอำเภอบางละมุงได้รับการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จะส่งผลให้เมืองพัทยาเป็นพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะมาเยือนเมื่อมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวในอนาคตอันไกล้นี้ล่าสุดเมื่อ 13 พฤษภาคม 64  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับแนวนโยบายการWalk In ฉีดวัคซีนโควิดของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาตินั้น ในส่วนของเมืองพัทยาที่ผ่านมาได้มีการหารือกับรัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางดังกล่าวด้วยเป็น 1 ใน 5 เมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศให้ผู้อาศัยอยู่ในเมืองพัทยา รวมถึงผู้ที่มาประกอบธุรกิจในพื้นที่เมืองพัทยาและใกล้เคียง ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดทุกคนโดยไม่จำเป็นว่าจะเป็นคนที่มีทะเบียนในเมืองพัทยาเท่านั้น เพื่อให้เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวสามารถขับเคลื่อนไปได้ สำหรับการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโควิดในส่วนของอำเภอบางละมุงและเมืองพัทยาได้มีให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม.และตัวแทนชุมชน ลงพื้นที่รับลงทะเบียน เป็นการทำงานแบบคู่ขนานกับการลงทะเบียนหมอพร้อม อีกทั้งในส่วนของเมืองพัทยาได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน Call Center 1337 


ขณะนี้จะมีการพัฒนาในส่วนของพัทยาคอนเนค นอกจากนี้จะมีการสร้างแอพพลิเคชั่นของเมืองพัทยาเอง เป็นการเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนในการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 เพิ่มอีกช่องทาง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและกระจายวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยนโยบายWalk In ฉีดวัคซีนโควิดนั้นที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้มีการวางแผนไว้แต่แรกเริ่มที่จะมีการจัดฉีดวัคซีนทั้ง 5 จุด แม้ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมก็ตามสามารถเข้ารีบการฉีดวัคซีนในจุดที่ให้บริการทั้ง 5 ได้ หลังจากที่รัฐบาลมีแนวนโยบายในเรื่องของWalk In ฉีดวัคซีนโควิด ถือเป็นแนวทางเดียวกับเมืองพัทยาที่ได้มีแนวคิดตั้งแต่ต้นและถือเป็นแนวทางที่สำคัญในการกระจายวัคซีนโควิดให้ประชาชนแบบทั่วถึง “การฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ฉีดแน่นอน” ทั้งนี้เมืองพัทยาก็พร้อมรับแนวนโยบายของรัฐในการเข้ารับวัคซีนแบบWalk In.