นายกเมืองพัทยาเผย ชลบุรีรับวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก 4,700 โดส เป็นการการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

หลังจากเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 64  ที่ทำเนียบรัฐบาล โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เปิดเผยแผนการกระจายวัคซีนล็อตแรก 200,000 โดส จากบริษัท ซิโนแวค ประเทศจีน โดยจะมีการกระจายใน 13 จังหวัดเป้าหมาย ที่จะมีการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 1 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูง 8 จังหวัด และจะเพิ่มให้กลุ่มจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และจังหวัดมีสถานกักกันโรครองรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ 4 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ โดยจะให้อำนาจกับคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด เป็นผู้พิจารณาฉีดวัค ซีนให้กับผู้ที่เหมาะสมนั้น

ล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 64  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ในฐานะคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เปิดเผยถึงแผนจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกที่จะได้รับการส่งมอบจากส่วนกลางว่าสำหรับเรื่องดังกล่าวนั้นจังหวัดชลบุรีได้รับการจัดลำดับจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกจำนวน 4,700 โดส ซึ่งจะนำมาใช้ฉีดให้กับบุคคลการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน หลังจากนั้นจะนำไปฉีดให้กับกลุ่มที่มีความจำเป็นที่เข้าข่ายต้องดูแลอย่างใกล้ชิด


โดยแนวทางดังกล่าวถือเป็นแนวทางที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรกในการฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชา ชน โดยเรียงลำดับความสำคัญและความจำเป็น ซึ่งการได้รับจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากรัฐบาลล็อตแรกนี้ถือเป็นนิมิตรหมายในการเริ่มต้นที่ดี และในอนาคตหากมีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง ก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะมีผลทำให้สถานการณ์ผ่อนคลายมากขึ้น การเดินทางท่องเที่ยวก็จะเพิ่ม ขึ้นตามมาด้วย และจะส่งผลให้เรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวม กระเตื้องขึ้นอย่างแน่นอน.