นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ พบนายกเมืองพัทยา หลังงบประมาณเรือยาวถูกแขวน

0
78

วราพร ใจกุศล

เมื่อ 7 มิถุนายน 60   ที่ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา  ดร.มาย  ไชยนิตย์  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการ   เดินทางเขาพบ  พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี  นายกเมืองพัทยา  หลังจากที่พบว่าในงบประมาณปี 2560 ทางเมืองพัทยา  พิจารณาไม่ผ่านงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีพัทยา  จำนวน 1 ล้านบาทให้กับเทศบาลเมืองหนองปรือ  โดยให้เหตุผลว่าหลักการขัดต่องบอุดหนุนงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งทางเมืองพัทยาได้ใช้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ปี 2559  ในการพิจารณา

ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า สำหรับการมาพบนายกเมืองพัทยาในครั้งนี้ เพื่ออยากจะให้ทางเมืองพัทยาทำการพิจารณาในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีใหม่อีกครั้ง  หลังจากที่เมืองพัทยา ได้ทำการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวประเพณีพัทยามาอย่างต่อเนื่อง  เป็นปีที่ 16 แล้ว  ซึ่งที่ผ่านมาก็พบว่าไม่เคยมีปัญหาอะไร  แต่ในปีนี้ทราบข่าวว่าทางเมืองพัทยา จะทำการยกเลิกการสนับสนุนงบประมษณในการจัดงาน   ทางด้านเทศบาลจึงต้องเดินทางมาชี้แจงรูปแบบและความสำคัญในการจัดกิจกรรม

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ  กล่าวต่อว่า  การจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีพัทยานั้น  เมืองพัทยาถือว่าได้ผลประโยชน์มากที่สุด  เพราะเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  ทั้งในพัทยาและหนองปรือ  อีกทั้งยังพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมเรือยาว ก็จะต้องเข้าไปท่องเที่ยวและพักตามโรงแรมต่างๆของเมืองพัทยาอยู่แล้ว  ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างรายได้โดยตรงแก่เมืองพัทยา    จึงอยากจะให้ทางด้านนายกเมืองพัทยา ทำการพิจารณาสนับสนุนโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีพัทยาอีกครั้ง  เพื่อสานต่อกิจกรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวประเพณีให้อยู่คู่กับเมืองพัทยาตลอดไป  นอกจากนี้ยังพบว่ากิจกรรมการแข่งขันเรือยาวพัทยา  ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิทินการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปแล้วด้วย    ซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่มีการวางแผนการท่องเที่ยวเอาไว้ล่วงหน้า

ด้าน พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา  เปิดเผยว่า   สำหรับการพิจารณาการส่งเสริมงบอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันนั้น พบว่าต้องมีความละเอียดรอบคอบกับมากยิ่งขึ้น  หลังจากที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้างวดในการตรวจสอบการใช้เงินทุกด้านของเมืองพัทยา ว่าสมเหตุสมผล  หรือเข้าข่ายที่จะสามารถได้รับการสนับสนุนหรือไม่  ซึ่งในส่วนของการอุดหนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีพัทยานั้น   ทางคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแล้วพบว่า ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ปี 2559  ระบุว่าโครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นทุนหมุนเวียน  ดังนั้นจากการใช้ระเบียบดังกล่าวมาประกอบคำพิจารณาก็พบว่า ไม่สามารถให้การสนสนับสนุนได้  แต่จากชี้แจงของคณะเทศบาลเมืองหนองปรือในครั้งนี้ พบว่าเมืองพัทยานั้นได้ประโยชน์จากการจัดการแข่งขันเนือยาวประเพณีหลายด้าน  อีกทั้งยังถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวไปแล้ว  ก็ดึงจะให้เจ้าหน้าที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  นำโครงการดังกล่าวออกมาพิจารณาถึงความเป็นไปได้อีกครั้ง ซึ่งก็คาดว่าน่าจะรู้ผลอีกประมาณ 2 สัปดาห์.