นายกฯนาจอมเทียน นำจิตอาสา ภาครัฐเอกชน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. ”

0
89

เมื่อ 12 กันยายน 61 นายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ร่วมกับ พ.ต.อ.อาทร ชิ้นทอง ผกก.สภ.นาจอมเทียน นำคณะทำงานและพนักงาน ร่วมกับกำลังตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ที่มีจิตอาสากว่า 200 คน ร่วมสร้าง 1 ความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ภายในวัดอัมพาราม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ” เพื่อให้วัดคงความเป็นศาสนสถาน ที่มีความสะอาดตา อันเป็นที่น่าเลื่อมใสของชาวพุทธศาสนิกชน และคนทั่วไป

นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สนับสนุนส่งเสริมให้วัดเข้าร่วมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ร่วมกับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ โดยมี “วัด” เป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้  ศูนย์กลางชุมชน และศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะ ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระ ชุมชน และองค์ทุกภาคส่วน ให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ สภาวะทางจิตใจ สังคม และปัญญา ด้วยแนวทาง 5 ส. รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน ให้วัดอันเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพุทธ ให้เกิดความเข้มแข็ง มั่นคง และเป็นที่เลื่อมใสสืบไป จึงเกิดเป็นความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้.