นายกรัฐมนตรีมอบกระเช้าดอกไม้ยินดี “กัมพล ตันสัจจา” สร้างชื่อ รับเครื่องราชฯ ฝรั่งเศส

0
256

เมื่อ 15 ธันวาคม 60 ที่ห้องรับรอง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทน นำแจกันดอกไม้สด มอบแสดงความยินดีให้กับ นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ในโอกาส ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส สาขาศิลปศาสตร์และอักษรศาสตร์ (Ordre des Arts et des Lettres) จากประเทศฝรั่งเศส เพื่อเป็นการยกย่องและเชิญชูบุคคลผู้มีผลงานสร้างสรรค์อันโดดเด่นทางศิลปะ หรือวรรณกรรม และเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะ และอักษรศาสตร์ในฝรั่งเศส และทั่วโลก ซึ่งในปี 2017 มีคนไทยเพียงคนเดียว ใน 11 บุคคลทั่วโลก ที่ไม่ใช่ชาวฝรั่งเศส ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นี้ ซึ่งการเดินทางเข้ารับกระเช้าดอกไม้ของ นายกัมพล ตันสัจจา ได้สร้างความปลาบปลื้มใจ และนับเป็นเกียรติอย่างมาก.