นายกพัทยา ถกแผนวัคซีนโควิดหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว ตั้งเป้า 70 % ให้ทันไตรมาสสุดท้าย

0
231

เมื่อ 25 พฤษภาคม 64 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจาก รพ.เมืองพัทยา เพื่อร่วมติดตาม ประเมิน ผลของแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล๊อตพิเศษจำนวน 20,000 โดส ในพื้นที่อำเภอบางละมุง เมื่อวันที่ 20-21 พ.ค.ที่ผ่านมา รวมทั้งแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ด้วยการเสนอขอการจัดสรรวัคซีนจากภาครัฐเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมไปถึงความพร้อมในเรื่องของสถานที่และบุคลากรเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนล๊อตใหม่ที่กำลังจะมีการจัดสรรให้ภายในเดือนมิถุนายนนี้นายสนธยา กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการรับฟัง ติดตาม และประเมินผลของการปฏิบัติการฉีดวัค ซีนให้กับบุคลากรส่วนหน้าในล๊อตพิเศษจำนวน 20,000 โดส เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยพบว่าอาจมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องของการลงทะเบียน และรายชื่อผู้รับสิทธิ์ แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาไปได้ และแสดงให้เห็นว่าเมืองพัทยา จ.ชลบุรี มีความพร้อม และศักยภาพต่อการรองรับการฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่ โดยมีการระบายพื้น ที่การทำงานด้วยการแบ่งโควตาของกลุ่มคน รวมถึงพื้นที่เมืองพัทยาและ 7 พื้นที่เชื่อมโยงออกเป็น 5 จุด เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งพบว่าผ่านไปด้วยดีแต่คงต้องมีการปรับแผนอยู่บ้างเพื่อความเหมาะสม โดยเฉพาะการลงทะเบียนการรับวัคซีนทั้งผ่านระบบแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” หรือการแจ้งผ่าน รพ.ของรัฐ อสม.หรือชุม ชน และให้ครอบคลุมตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ คือการเรียงลำดับความสำคัญของผู้รับวัค ซีน 5 กลุ่มหลัก ไล่ตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรส่วนหน้า กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป รวมไปถึงคำ สั่งเดิมเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งมีการประชุมร่วมกันกับคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ ททท. โดยแบ่งกลุ่มจังหวัด ที่วางแผนออกเป็นเฟส 1,2,3 อย่างพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต ที่มีแผนจะเปิดใน 1 กรกฎาคม ส่วน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี มีแผนที่จะเปิด 1 ตุลาคม พื้นที่อื่นๆจะเป็น 1 มกราคม 65 ซึ่งเป็นภาพรวมเบื้องต้น ปัจจุบันมีแผนการกระจายวัคซีนแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ 1.กระจายวัคซีนในพื้นที่แพร่ระบาดที่มีปัญหามากๆ และ 2.กลุ่มพื้นที่เศรษฐกิจ อย่าง ภูเก็ต,กระบี่,สมุย,พังงา,เชียงใหม่ และ พัทยา ชลบุรี สำหรับวัคซีนที่จะได้รับการจัดสรรนั้นทั้งประเทศมีวัคซีนในเดือนมิถุนายน 6,333,000 โดส โดยตัวเลขที่จังหวัดชลบุรีได้รับจะอยู่ที่ประมาณ 54,000 โดส ส่วนเดือนสิงหาคมที่ทั้งประเทศจะได้ล๊อตใหญ่ประมาณ 9 ล้านโดส นั้นในเดือนนี้จัง หวัดชลบุรี น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ 7 แสนกว่าโดส แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันจึงอยากให้มีการปรับใหม่โดยอยากจะให้โควตาของเดือนสิงหาคมมารวมอยู่ในเดือนมิถุนายนรวมประมาณ 4 แสนกว่าโดส ซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีการปรับตัวเลขกันอยู่ และก็ได้นำเสนอข้อมูลสู่ สสจ.ไปแล้ว พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนด้วย เพื่อทำให้แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เมืองพัทยากลับมาเข้าสู่โหมดของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งมีแผนจะเปิดในวันที่ 1 ตุลาคม 64 นี้ต่อไป.