นักวิชาการนานาชาติร่วมสัมมนา การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

0
288
นักวิชาการนานาชาติ เข้าร่วมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 14 ที่เมืองพัทยา
นักวิชาการนานาชาติ เข้าร่วมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 14 ที่เมืองพัทยา

เมื่อ17 กรกฎาคม 60 ที่โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช และรีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกันจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2560 โดยมีสถาบันบำราศนราดูร เป็นแม่งาน  มีนักวิชาการทางการแพทย์ชาวต่างชาติจำนวนหลายท่านร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ กับตัวแทนบุคลากรด้านการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์  และนักวิชาการสาธารณสุขจากสถานพยาบาล และโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วม

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักคือ Key Evidence on Infection Prevention and Control เพื่อให้ทันและสอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุข ที่จะเน้นย้ำคุณภาพการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ซึ่งโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นโรคแทรกซ้อนที่สำคัญ ที่ส่งผลให้มีอัตราป่วยและตาย รวมถึงอันตรายจากการใช้ยาและอันตรายและความไม่ปลอดภัยจากสาเหตุอื่น ที่เกิดในโรงพยาบาลด้วย.