นักรบนาวิกโยธิน 1,289 นาย แปรอักษร ๙ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ถวายอาลัยในหลวง ร.๙

0
249

เมื่อ 18 ตุลาคม 60 ที่บริเวณสนามหน้า กองบัญชาการ นาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีพลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้นำกำลังพล ตั้งแต่ระดับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหาร และกำลังพลทหารกองประจำการ จาก ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รวม 1,289 นาย พร้อมใจกันแปรอักษรเป็นตัวเลข ๙ ในรูปหัวใจ และข้อความ “สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ นาวิกโยธิน กองทัพเรือ” เพื่อแสดงความอาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี อันมีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจแด่เหล่าทหารนาวิกโยธินอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสถวายความภักดีต่อในหลวงของแผ่นดิน

พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อเหล่าทหารนาวิกโยธิน อย่างหาที่เปรียบมิได้  ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย เหล่าทหารนาวิกโยธิน ได้ทำการฝึกซ้อมการแปรอักษรมาเป็นเวลาร่วม 1 เดือนเต็ม ภายใต้การควบคุมของ พลเรือตรี รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวออกมาอย่างสมพระเกียรติ สมที่เหล่าทหารนักรบนาวิกโยธิน ได้มอบชีวิตถวายการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท ตราบวันสิ้นลม.