นักรบต่อสู้อากาศยาน สอ.รฝ. อำลากองทัพเรือ คืนสู่อ้อมอกครอบครัว

0
116

เมื่อ 26 เมษายน 62 นาวาเอก พูนศักดิ์ บัวแก้ว ผู้บังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ( ผบ.กรม สอ.2 สอ.รฝ.) เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2560 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นคุณงามความดี แด่เหล่าทหารนักรบต่อสู้อากาศยาน จำนวน 69 นาย โดยมี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ หน้ากองบังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  

                นาวาเอก พูนศักดิ์ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ พร้อมเชิดชู เหล่าทหารกองประจำการทุกนาย ที่ได้สละชีวิตการเป็นพลเรือน จากครอบครัวอันเป็นที่รัก อาสาเข้ามารับใช้ชาติแผ่นดิน ภายใต้ผืนธงแห่งราชนาวี เป็นระยะเวลา 2 ปี ทำหน้าที่การเป็นทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง สนองภารกิจการเป็นกำลังรบหลัก ในการปกป้องภัยทางอากาศ และชายฝั่ง เพื่อรักษาความสงบ และรักษาอธิปไตยของชาติ การสร้างคุณงามความดีอันใหญ่หลวง ถือเป็นเกียรติที่ควรยกย่องแด่ตนเอง และวงศ์ตระกูล ขอให้ทหารทุกนาย ได้กลับคืนสู่อ้อมอกครอบครัว ทำหน้าที่ตอบแทนคุณบุพการีสืบไป.