นักท่องเที่ยวประทับใจ บรรยากาศงานสีสันตะวันออกวันสุดท้าย

0
90
การจำหน่ายสินค้า OTOP จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก   การออกบูธแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเมืองพัทยา
การจำหน่ายสินค้า OTOP จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก การออกบูธแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเมืองพัทยา

เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 4 มิถุนายน 60 ที่บริเวณลานด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาบีช พัทยากลาง และถนนเลียบหาด ด้านตรงข้ามไปจนถึงพัทยาใต้  ที่มีการจัดงานสีสันตะวันออกวันสุดท้าย พบมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมถึงชาวต่างชาติ ออกมาเดินจับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายอย่างคึกคัก

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เมืองพัทยาร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 4 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) จัดขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ให้ยังคงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สร้างตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ และรักษาตลาดนักท่องเที่ยวเดิม ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย การจำหน่ายสินค้า OTOP จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เช่นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรต่างๆ  การออกบู๊ทจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเมืองพัทยา  อาหารพื้นเมืองที่เลื่องชื่อ และอาหารทะเลสดๆ รวมกว่า 120 บู๊ท  โดยมีการจัดงานตั้งแต่ 1 – 4 มิถุนายน  60  ซึ่งจากการประมาณการคาดว่า มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าร่วมงานกันอย่างเนื่องแน่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน และช่วงโลว์ซีซั่นได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น