นักท่องเที่ยวบางส่วนยังดื้อ เมินสวมแมสก์ในที่สาธารณะ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

0
185

จากกรณีที่ ศบค.ประกาศให้พื้นที่จังหวัดชลบุรี เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มหรือเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้มาตรการควบคุมสูงสุด โดยมีประกาศข้อห้ามหลานด้าน ทั้งการสั่งปิดสถานบันเทิง การค้าขายที่กำหนดระยะเวลาที่ชัด เจน รวมไปถึงการห้ามใช้พื้นที่สาธารณะอย่าง ชายหาด ลานกีฬา ฟิตเนส สปา เป็นต้น ที่สำคัญประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมใส่แมสก์หรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยหากพบว่าฝ่าฝืนจะมีความผิดซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทนั้น

เมื่อ 5 พฤษภาคม 64 จากการลงพื้นที่ตรวจสอบตามสถานที่ท่องเที่ยว ชายหาด และที่สาธารณะต่างๆในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการป้องกันอย่างจริงจัง แต่ก็ยังมีการพบเห็นประ ชาชนและนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ไม่ใส่ใจต่อคำสั่งและมาตรการของภาครัฐที่มีการประกาศไว้แต่อย่างใด โดยยังพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดำเนินการตามมาตรการเนื่องจากไม่มีการสวมแมสก์หรือหน้ากากอนามัยแต่อย่างใด ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนและไร้ระเบียบต่อความร่วมมือเพื่อส่วนรวมในการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 


อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวพบว่ามีปัญหาในหลายพื้นที่ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการควบ คุมและบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กลับไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งกรณีนี้อาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดไม่ลดน้อยลงตามนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่จึงอยากขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการอย่างจริงจังด้วย.