ธนาคารกรุงไทย เปิดขายพันธบัตรวอลเล็ต สบม.รุ่น “ยิ่งออมยิ่งได้” บนเป๋าตัง

0
18

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ฯ ของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 4 รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ บนวอลเล็ต สบม. ของแอปพลิเคชันเป๋าตัง วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เป็นครั้งแรกของการเปิดขายพันธบัตร พร้อมรับดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 2.20 ต่อปี จ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.80 ต่อปี ลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน จำหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 5 – 23 กรกฎาคม 2564สำหรับการเปิดขายพันธบัตรวอลเล็ต สบม.ในครั้งนี้ ถือเป็นการลงทุนที่ตอบโจทย์เรื่องการออมเงิน ความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดยหลังรับดอกเบี้ยงวดแรกสามารถขายต่อในตลาดรอง ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง เมื่อขายพันธบัตรแล้วจะได้รับเงินทันทีไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนพันธบัตรอย่างเท่าเทียมผ่านช่องทางดิจิทัลและเป็นทางเลือกในการออมของนักลงทุนรุ่นใหม่ รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไป สามารถซื้อขายพันธบัตรฯ ในตลาดรองได้อีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ฯ รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ อีก 2 รุ่น วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท เปิดจำหน่ายพร้อมกันระหว่างวันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย รุ่นอายุ 4 ปี วงเงิน 35,000 ล้านบาท จ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.90 ต่อปี จำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดา ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT, Internet Banking และสาขาทั่วประเทศ รุ่นอายุ 10 ปี วงเงิน 5,000 ล้านบาท จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.20 ต่อปี จำหน่ายให้กับสภากาชาดไทย มูลนิธิสมาคม สหกรณ์วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐและองค์กรอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์แสวงหากำไร โดยรุ่นอายุ 4 ปี และ 10 ปี เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินจองซื้อสูงสุด โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนการลงทุนพันธบัตรวอลเล็ต สบม. จะต้องดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง เปิดใช้งานวอลเล็ต สบม. แล้วโอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ด้วย Wallet ID หรือ QR PromptPay ผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร เลือกรุ่นพันธบัตรที่ต้องการซื้อ ระบุจำนวนเงิน และกดยืนยันการชำระเงิน ด้วย PIN จะได้รับหลักฐานการชำระเงินเป็น E-Slip Payment ที่จัดเก็บในมือถือโดยอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าแอปฯ Krungthai NEXT ที่ต้องการปรับวงเงินเพื่อโอนเข้าวอลเล็ต สบม. เพื่อซื้อพันธบัตร สามารถทำได้ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT โดยไม่ต้องไปสาขา ทั้งนี้ลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สามารถผูกบัญชีกับวอลเล็ต สบม. โดยระบบจะตัดยอดเงินบัญชีอัตโนมัติ เพื่อซื้อพันธบัตรโดยที่ไม่ต้องเติมเงินเข้าวอลเล็ต – (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)