ท้องถิ่นจังหวัดแจ้ง อปท.พื้นที่บางละมุง เร่งทำหนังสือชี้แจง การนำขยะทิ้งนอกพื้นที่

0
306

เมื่อ 29 มกราคม 61 ที่ ห้องประชุมกาลัญญุตา เทศบาลตำบลบางละมุง ได้มี นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภา ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่อำเภอบางละมุง ประกอบไปด้วย เทศบาลเมืองหนองปรือ ,เทศบาลตำบลหนอปลาไหล , เทศบาลตำบลโป่ง , เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย , เทศบาลห้วยใหญ่ , องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว , เทศบาลตำบลบางละมุง เดินทางเข้าร่วมการประชุม ในการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบางละมุง โดยมี นายสันติ ผินเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งถือว่าเป็นการลงพื้นที่ในการลงตรวจเยี่ยมครั้งที่ 2  เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางละมุง

หลังจากที่พบว่ากระแสเรื่องของปัญหาขยะ ในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว ที่เมืองพัทยาได้นำไปทิ้งไว้ ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว และยังคงส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวบ้าน มาอย่างยาวนาน จนล่าสุดเมืองพัทยาได้มีการนำขยะติดเชื้อไปทิ้งไว้ที่ตำบลเขาไม้แก้ว กว่า 100 ตัน จนชาวบ้านต้องออกมาร้องเรียนกันสื่อมวลชน จนถึงขณะนี้เมืองพัทยา ได้รีบขนถ่ายขยะดังกล่าวไปทิ้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าว ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ได้ยกตัวอย่างเพื่อชี้แจงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่อำเภอบางละมุงว่า ปัจจุบันการขนถ่ายขยะในพื้นที่ไปทิ้งนอกพื้นที่นั้น ไม่สามารถทำได้อีกแล้ว เนื่องจากว่าผิดต่อกฎหมาย  หลังจากที่ได้มีการกฎหมายออกมาระบุว่า ขยะเกิดที่ไหนต้องทิ้งที่นั่น ซึ่งจากการสอบถามก็พบว่า มีในส่วนของท้องถิ่น 2-3 แห่ง ที่ได้ว่าจ้างภาคเอกชนในการจัดเก็บขยะในพื้นที่และพบว่าภาคเอกชนก็ได้ทำการนำขยะที่จัดเก็บไปทิ้งที่แหลมฉบัง ซึ่งก็ผิดกฎหมายเช่นกัน

โดยทางท้องถิ่นจังหวัด ได้เร่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอบางละมุงทุกแห่ง ทำหนังสือชี้แจงรายละเอียด ความสำคัญในการต้องนำขยะในพื้นที่ไปทิ้งยังพื้นที่อื่น เพื่อเป็นการป้องกันความผิดที่จะเกิดขึ้น พร้อมกันนี้ได้ฝากยังกองสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้ทำการตรวจสอบในเรื่องของ พ.ร.บ.รักษาความสะอาด ว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นหรือไม่ พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมือในการลดปริมาณขยะทุกพื้นที่ เพื่อลดปัญหาขยะในระยะยาวอีกด้วย.