ทุกภาคส่วน ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรนายอำเภอสัตหีบ สืบสานประเพณีสงกรานต์

0
106

เมื่อ 11 เมษายน 62  ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ได้ให้การต้อนรับ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ ที่ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต นำพวงมาลัยดอกไม้มาสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในโอกาสสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย

นายอนุชา อินทศร ได้กล่าวอวยพรกับผู้มารดน้ำดำหัว ในวาระวันขึ้นปีใหม่ของไทย และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ นับเป็นสิ่งดีงามที่ทุกคนได้ตระหนัก และร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเพื่อให้เหล่าข้าราชการ และลูกจ้างองค์กรรัฐได้แสดงไมตรีจิตที่ดีต่อกัน เพื่อจะสามารถร่วมปฏิบัติงานไปด้วยกันได้ดี บนพื้นฐานอุดมการณ์เดียวกัน เพื่อหวังให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขต่อไป.