ทุกภาคส่วน ดูแลรักษาความปลอดภัยทีมนักกีฬานานาชาติ ในการแข่งขันเรือใบนานาชาติ Dart 18 World Championship 2019

0
76

เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 62 นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยทีมนักกีฬานานาชาติ การแข่งขันเรือใบนานาชาติ ในรายการ Dart 18 World Championship 2019 โดยมี นายสุรัตน์ เทพฉายโต ผู้อำนวยการส่วนป้องกันภัยพิบัติ นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา นายคมกฤช พลวิชิตร รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้แทน จากสภ.เมืองพัทยา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Mr.CHRIS DANDO นายกสมาคมสโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมครั้ง ที่ห้องประชุม 221 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

สโมสรเรือใบราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความภูมิใจที่ได้เป็นสถานที่สำหรับจัดการแข่งเรือใบระดับชาติและระดับนานาชาติ อาทิ  Phuket Kings Cup Regatta รวมถึงการจัดกิจกรรมแข่งขันเรือรายการใหญ่ เช่น รายการ Optimist Worlds 2017 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 280 คนจาก 62 ประเทศ สำหรับการแข่งขันเรือใบนานาชาติ ในรายการ Dart 18 World Championship 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 62 บริเวณหน้าสโมสรเรือใบราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีในฐานะเป็นเมืองกีฬา (Sports City) อีกทั้งส่งผลให้เกิดรายได้หมุนเวียนในเมืองพัทยาอีกด้วย โดยมีเรือที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 54 ลำ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 106 คน อายุระหว่าง 11 – 75 ปี ซึ่งมีประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 12 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ โปรตุเกส เยอรมนี แคนาดา ไทย กานา อิตาลี ออสเตรเลีย เบลเยียม และฟิจิ.