ทัพเรือไทยและเอเชีย ร่วมกับกองทัพเรืออเมริกา ฝึกผสม “CARAT 2018” ส่งกองเรือพิฆาตที่ 7 ร่วมฝึก ปฏิบัติการรบสะเทินน้ำสะเทินบก

0
370
พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกต ที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และ นาวาเอก ALEXIS T.WALKER ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสหรัฐฯ และส่วนเกี่ยวข้องร่วม พิธีปิดการฝึกผสม "CARAT 2018   ที่ โรงแรมเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา
พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกต ที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และ นาวาเอก ALEXIS T.WALKER ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสหรัฐฯ และส่วนเกี่ยวข้องร่วม พิธีปิดการฝึกผสม “CARAT 2018 ที่ โรงแรมเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา

เมื่อ 11.00 น. วันที่ 21 มิถุนายน 61 ที่ โรงแรมเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา ได้มีพิธีปิด การ ฝึกผสม “CARAT 2018”  ซึ่งเป็นการฝึกผสมประจำปี ระหว่างกองทัพสหรัฐฯ ทัพเรือไทย  และมิตรประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ติมอร์-เลสเต บังคลาเทศ และกัมพูชา ซึ่งทางอเมริกาส่งกองเรือพิฆาตที่ 7 ร่วมฝึก กับกองเรือฟริเกต ที่ 2 ทั้งปฏิบัติการรบผิวน้ำ ปราบเรือดำน้ำ ป้องกันภัยทางอากาศ การปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก NBC รบพิเศษ โดยมี เรือเข้าร่วมการฝึกฝ่ายไทย ประกอบด้วย ร.ล.นเรศวร, ร.ล.ตากสิน, และ ร.ล.บางปะกง ส่วนกำลังเข้าร่วมการฝึกฝ่ายสหรัฐฯ ประกอบด้วย เรือพิฆาต USS Mustin (DDG 89), เรือลำเลียงความเร็วสูง USNS Brunswick (T-EPF 6), เรือกู้ซ่อม USNS Salvor (T-ARS 52), และเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล P-8A Poseidon ทำการฝึกที่อ่าวทะเลสัตหีบ และพื้นที่อ่าวใกล้เคียง ระหว่าง วันที่12-21 มิถุนายน ที่ผ่านมา  โดยหารฝึกสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในพิธีปิดการฝึก มีพลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกต ที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และ นาวาเอก ALEXIS T.WALKER ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสหรัฐฯ ได้ฝึกผสม Cooperation Afloat Readiness and Training –( CARAT 2018)

ทั้งนี้กองทัพเรือไทย โดยกองเรือยุทธการได้มอบหมายให้ กองเรือฟริเกตที่ 2 เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกซึ่ง มี เสนาธิการกองเรือฟริเกต ที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการร่วมฝ่ายไทย หรือ Chief of Combine Staff ทำหน้าที่ อำนวยการและควบคุมการฝึกในทะเล ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการร่วมฝ่ายสหรัฐฯ โดยการฝึกผสม CARAT 2018 เป็นการฝึกความพร้อมรบร่วมกันทางทะเล ระหว่างกองกำลังสหรัฐฯ กับมิตรประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และขีดความสามารถขององค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ซึ่งจะมีการวางแผน การฝึกและปฏิบัติการร่วมกัน ระหว่างกองทัพเรือไทย กับกองกำลังสหรัฐฯ ในสาขาปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และการจัดชุดแพทย์ให้การรักษาพยาบาลประชาชน และการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่

สำหรับผลการฝึกในปีนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยทางกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐ จะทำการสรุปผลการฝึกผสมในปี 2018 เพื่อที่จะพัฒนารูปแบบการฝึกให้ก้าวล้ำตามสมัย และให้เกิดประสิทธิภาพและความสำพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สำหรับการฝึกซ้อม CARAT ในปีต่อๆไปด้วย.

ทัพเรือสหรัฐฯ ทัพเรือไทย  และมิตรประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ร่วมทำการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก
ทัพเรือสหรัฐฯ ทัพเรือไทย และมิตรประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมทำการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก