ทัพเรือภาคที่ 1 บูรณการร่วม 5 หน่วยงาน ตรวจสอบสกัดกั้นยาเสพติดทางทะเล

0
133

เมื่อ 9 มกราคม 62  ที่ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรีพลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธาน เปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด น่านน้ำอ่าวสัตหีบ และเขตติดต่อจังหวัดชลบุรี โดยบูรณการร่วมกับ ศูนย์อำนวยการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสัตหีบ และสภ.สัตหีบ รวม 30 นาย

ในการนี้ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้ เรือหลวงสัตหีบ ดำเนินภารกิจนำกำลังเข้าตรวจสอบเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมาย และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จากลูกเรือประมง ซึ่งผลดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการตรวจพบการกระทำผิดกฎหมาย และไม่พบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ด้าน นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน ในห้วง 3 เดือน ในพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อเป็นการสกัดกั้น เฝ้าระวงการลักลอบนำเข้า และการแพร่ระบาด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเส้นทางในทะเล ที่ปัจจุบันผู้ค้ายาเสพติดได้ใช้เป็นเส้นทางลำเลียง เพื่อเป็นการสกัดกั้น ไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในชุมชน จึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนเรือหลวงสัตหีบ พร้อมกำลังพลประจำเรือ ในการดำเนินภารกิจ สนองนโยบายตามที่รัฐบาลได้วางไว้ ซึ่งถือเป็นการบูรณการร่วมกันทางทะเลครั้งแรก ที่มุ่งหวังจะให้เกิดเป็นความร่วมมือที่ยั่งยืนในอนาคต.