ทหารเข้ม เดินหน้าตรวจสอบจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะขาดระเบียบ เมืองพัทยา

0
251
เจ้าหน้าที่ ทหาร มทบ.14 และส่วนเกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ที่จอดรับส่งไม่ตรงตามป้าย เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด บริเวณชายหาดพัทยา และพื้นที่ใกล้เคียง
เจ้าหน้าที่ ทหาร มทบ.14 และส่วนเกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ที่จอดรับส่งไม่ตรงตามป้าย เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด บริเวณชายหาดพัทยา และพื้นที่ใกล้เคียง

เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 61 ที่ ชายหาดพัทยากลาง พันตรีไพจิตร เจริญพงษ์ ผู้บังคับหมวด กองร้อยรักษาความสงบ อำเภอบางละมุง สั่งการกำลังทหารในสังกัด พร้อมเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ลงพื้นที่กวดขันตรวจสอบและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ สองแถว แท็กซี่ ที่จอดรับส่งผู้โดยสารไม่ตรงตามป้าย บริเวณถนนเรียบชายหาดพัทยากลาง และภายในเขตเมืองพัทยา เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากปริมาณรถโดยสารที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งการบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขณะที่การบังคับใช้กฎหมาย ก็ยังไม่เข้มงวดมากนัก ส่งผลให้มีปัญหาหลายประการ ทั้งการใช้พื้นที่ถนนสาธารณะ เป็นจุดจอดพักรถ การรับส่งผู้โดยสารนอกป้าย การจอดซ้อนคัน การวิ่งนอกเส้นที่สัมปทาน การเรียกเก็บค่าบริการในลักษณะการเช่าเหมา รวมทั้งการไม่มีวินัยในการขับขี่

ซึ่งในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ ได้ทำการยึดใบอนุญาตรถขับขี่สาธารณะเอาไว้ และให้ไปติดต่อรายงานตัวขอรับคืนในวันถัดไปที่กองร้อยรักษาความสวบอำเภอบางละมุง ภายในวัดโพธิสัมพันธ์ นาเกลือ เพื่อเข้าบำเพ็ญประโยชน์คืนสู่สังคม เช่น การกวาดลานวัด และอื่นๆ ซึ่งหากพบการกระทำผิดซ้ำซ้อน หรือดื้อดึง อาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ให้เป็นแนวทางปฎิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป.