ทหารอเมริกันร่วมสถานทูต จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กับนักเรียนบ้านบางละมุง

0
435

อุรสิญจ์ กันทรพันธ์

เมื่อ 10.30 น. วันที่ 30 พฤษภาคม 60 ที่โรงเรียนบ้านบางละมุง ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี คุณบุษบงลาวัณย์  พัฒโร  เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมกลุ่มทหารสหรัฐอเมริกา กองเรือที่ 7 ภาคพื้นที่แปซิฟิค นำโดย พันจ่าโท กาย เกรส ร่วมจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และการแสดงดนตรี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางละมุง และโรงเรียนทนาพรวิทยาจำนวนกว่าร้อยคน โดยมีคณะครูอาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ

โดยกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมร่วมทางการทหารระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ในรหัสการฝึก CARAT 2017  ซึ่งจัดขึ้น ณ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ เพื่อการสานสัมพันธ์ไมตรี และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนชาวบ้าน สำหรับกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ทางทหารสหรัฐฯ ได้ทำการการแสดงดนตรีให้เด็กนักเรียนได้ชม การร่วมเล่นกีฬา รวมทั้งการสอนภาษา ซึ่งสร้างความสนุกสนานและประทับแก่เหล่านักเรียนและคุณครูเป็นอย่างมาก.