ทหารกรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

0
105

เมื่อ 30 พฤษภาคม 61 นาวาเอก สรวุท ชวนะ ผู้บังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี  2561 นำคณะทำงาน และกำลังพลในสังกัด ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 40 ต้น ณ ลานสนามหญ้า หน้ากองบังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นาวาเอก สรวุท กล่าวว่า ตามที่กระทรวงกลาโหม อนุมัติให้กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งทาง กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 ในฐานะหน่วยขึ้นตรงของ สอ.รฝ. ได้เล็งเหตุถึงความสำคัญ ดังวัตถุประสงค์  3 ประการ คือ เพื่อให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติ และมีทรัพยากรป่าไม้ ไว้ใช้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต อีกทั้ง เป็นการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้กำลังพลร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า และที่สำคัญยิ่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ฉะนั้น การพร้อมใจกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งถือเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และเป็นไม้มงคล ที่จะบังเกิดเป็นคุณต่อแผ่นดินในภายภาคหน้า และเป็นตัวแทนของความจงรักภักดี ที่เหล่านักรบต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์.