ทม.หนองปรือ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุลมแรง เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น

0
376
ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 6 ราย ที่ได้รับความเดือดร้อน
ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 6 ราย ที่ได้รับความเดือดร้อน

เมื่อ 12 มีนาคม 61 ที่ มัสยิดนูนุ้ลยากีน บ้านเนินพลับหวาน ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นตัวแทนมอบเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมี นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายสง่า ยุทธนาวา สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายยรรยงค์ กวีวัชรวรรณ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายบรรจง คุ้มบุ่งค้า หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบเงินฯ

ซึ่งการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยครั้งนี้ เป็นภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 60 จำนวน 6 ราย ตามความเหมาะสมแก่ความเสียหาย  คือ นายทนงศักดิ์ ยุทธนาวา จำนวนเงิน 2,200 บาท นายศรีสุนทร โอ่วเจริญ จำนวนเงิน 500 บาท นางสงวน มะลิวัลย์ จำนวนเงิน 2,100 บาท นางลำดวน ศรีทองคำ จำนวนเงิน 1,900 บาท นายสมัด ยุทธนาวา จำนวนเงิน 1,620 บาท และนางวงษ์เดือน นาคสกุล จำนวนเงิน 3,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 12,120 บาท

ทั้งนี้ทางเทศบาลมืองหนองปรือ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพายุฝนลมแรง บ้านเรือนและข้าวของได้รับความเสียหาย จึงได้เร่งพิจารณา เข้าช่วยเหลือตามลำดับความเดือดร้อน จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นผู้พิจารณาให้ได้รับความช่วยเหลือ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น  เป็นทุนต่อยอดในการประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไป.