ทม.หนองปรือ จัดโครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการดูแลเด็กวัยเรียน ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข

0
168
ทม.หนองปรือ จัดโครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการดูแลเด็กวัยเรียน ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ทม.หนองปรือ จัดโครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการดูแลเด็กวัยเรียน ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เมื่อ 09.00 น.วันที่ 28 กันยายน 61 ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนนองปรือ  ได้จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  มีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก  โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขฯ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เนื่องจาก นมแม่ คืออาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก เพราะในทุกหยดน้ำนมแม่นั้น ให้คุณค่าด้านโภชนาการ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นมแม่ประกอบไปด้วย สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด เช่น สารภูมิต้านทาน (Antibody) และโปรตีนต่างๆ รวมทั้งแบคทีเรียที่ดี ต่อระบบทางเดินอาหารของลูกน้อย ที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังมีกรดไขมันจำเป็น ที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบประสาทและสมอง เช่น DHA สารต่อต้านอนุมูลอิสระ และวิตามิน  รวมไปถึงการดูแลเด็กวัยเรียนและเยาวชน และการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป.