ทม.หนองปรือ จัดโครงการควบคุมและป้องกันมะเร็งปากมดลูก

0
249
นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมและป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยมี นายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาล คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ สมาชิกกลุ่ม อสม. และประชาชนในชุมชน เข้าร่วมโครงการ
นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมและป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยมี นายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาล คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ สมาชิกกลุ่ม อสม. และประชาชนในชุมชน เข้าร่วมโครงการ

เมื่อ 30 มกราคม 61 ที่ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข บ้านมาบประชัน นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการควบคุม และป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยมี นายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาล นายสุรพล ขลึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ สมาชิกกลุ่ม อสม. และประชาชนในชุมชน เข้าร่วมโครงการ

สำหรับโรคมะเร็ง เป็นปัญหาสำคัญของโลก โดยข้อมูลจากองค์กรอนามัยโลกระบุว่า โรคมะเร็งปากมดลูก เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของผู้หญิงทั่วโลก มีการประมาณกันว่า  ทุกๆปี ในประเทศไทยจะมีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ มากกว่า 10,000 ราย และในทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิต 14 คน ซึ่งสตรีส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความอันตรายของโรคมะเร็งปากมดลูก

ทั้งนี้ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านมาบประชัน เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ตระหนักถึงปัญหาและได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากสามารถรักษาหายได้ หากพบในระยะเริ่มแรก จึงได้จัดโครงการควบคุมและป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี้ขึ้น ตามนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วยหน้า โดยใช้กระบวนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรี อายุระหว่าง 30-60 ปี ในพื้นที่ให้บริการของศูนย์บริการฯ โดยมีเป้าหมาย คือ การสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในชุมชน และลดปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว.

อสม. และประชาชนในชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการฯ
อสม. และประชาชนในชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการฯ