ทม.หนองปรือเผยความคืบหน้าโครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยสยามคันทรีคลับ ลุล่วงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ คาดแล้วเสร็จไม่เกิน ต้นปีหน้า

0
303
นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงขยายถนนพรประภานิมิต หรือซอยสยามคันทรีคลับคาดแล้วเสร็จ ไม่เกินต้นปีหน้า
นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงขยายถนนพรประภานิมิต หรือซอยสยามคันทรีคลับคาดแล้วเสร็จ ไม่เกินต้นปีหน้า

เมื่อ 12 ธันวาคม 60 ที่ เทศบาลเมืองหนองปรือ นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงขยายถนนพรประภานิมิต หรือซอยสยามคันทรีคลับ ว่า โครงการดังกล่าว ได้มีการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการใน 2 สัญญา คือ การปรับปรุงถนนและวางระบบท่อระบายน้ำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงระยะ คือจากบริเวณเลียบทางรถไฟ ถึงตลาดไร่วนาสินธ์ และจากบริเวณหน้าตลาดโชคชัยถึงโครงการหมู่บ้าน เอส พี 5 ในงบประมาณ 67 ล้านบาท ที่ระบุสัญญาจ้างระหว่างเดือน ม.ค. 2559 – ก.ย.2560 นั้น ขณะนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้ว 100% ตามสัญญา

ส่วนงานช่วงที่ 2 คือ แผนการจัดทำอุโมงค์รับน้ำขนาด 2.5 คูณ 2.5 เมตร ใต้แนวถนนช่วงหน้าตลาดไร่วนาสินธ์ ถึงตลาดโชคชัย ในระยะทาง 900 ม. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ซึ่งตามสัญญาระบุว่าเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือน พฤษภาคม 58 – 3 ธันวาคม 2560 ในงบประมาณ 58.6 ล้านบาทนั้น ปัจจุบันการก่อสร้างในส่วนโครงสร้างต่าง ๆ เสร็จสิ้นไปหมดแล้ว ทั้งนี้ยังเหลือในส่วนของทาสีตีเส้น การเก็บกวาดเศษวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนั้นได้ดำเนินการไปแล้ว ทั้งนี้จะพร้อมเปิดให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้ในช่วงปลายเดือนธันวาคม หรือต้นปีหน้านี้อย่างแน่นอน ซึ่งหากการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการจราจรในระระยาวได้เป็นอย่างดี เพราะแนวท่อที่วางใหญ่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมบวกกับเป็นโครงสร้างใหม่ทั้งหมดยังไม่มีสิ่งปฏิกูล หรือโคลนมาขวางทางน้ำ ส่งผลให้น้ำระบายได้อย่างคล่องตัว

“ โครงการปรับปรุงขยายถนนพรประภานิมิต ภายใต้ถนนเป็นอุโมงค์น้ำ ขณะนี้มีโครงการจะดำเนินการก่อสร้างเชื่อมโยงน้ำจากหนองไม้แก่น จากวัดสุธาวาสลงมา ซึ่งทางเทศบาลเมองหนองปรือ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการดำเนินการวางท่อขนาด 1.50 เมตร ในการรับน้ำมายังอุโมงค์ดังกล่าว นอกจากนี้อุโมงค์รับน้ำภายใต้ถนนพระประภานิมิต ยังจะเป็นอุโมงค์รับน้ำจากพื้นที่ตลาดผู้ใหญ่กุ๋ย เนินพลับบ้าน บ้านล่างไหลเข้าหมู่บ้านทรอปิคอล โดยเส้นทางของน้ำเส้นนี้ทางเทศบาลก็ได้รับงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้ดำเนินการต่อท่อขนาด 1.50 เมตร ในการเชื่อต่อท่อในการรับน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังอุโมงค์รับน้ำอีกหนึ่งงบประมาณ โดยจะเห็นได้ว่าการก่อสร้างอุโมงค์รับน้ำภายใต้ถนนพรประภานิมิตจะมีการเชื่อต่อท่อจากพื้นที่ต่าง ๆมายังอุโมงค์ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ปัญหาน้ำท่วมในอนาคตในพื้นที่หนองปรือลดน้อยลง

ส่วนงานช่วงที่ 2 แผนการจัดทำอุโมงค์รับน้ำขนาด 2.5 คูณ 2.5 เมตร ใต้แนวถนนช่วงหน้าตลาดไร่วนาสินธ์ ถึงตลาดโชคชัย ในระยะทาง 900 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่
ส่วนงานช่วงที่ 2 แผนการจัดทำอุโมงค์รับน้ำขนาด 2.5 คูณ 2.5 เมตร ใต้แนวถนนช่วงหน้าตลาดไร่วนาสินธ์ ถึงตลาดโชคชัย ในระยะทาง 900 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่
แบบแผนโครงการพัฒนาถนนพรประภานิมิต หรือซอยสยามคันทรีคลับ
แบบแผนโครงการพัฒนาถนนพรประภานิมิต หรือซอยสยามคันทรีคลับ