ทม.หนองปรือสอน อาชีพให้กับนักโทษเรียนจำพิเศษพัทยา เพื่อให้มีอาชีพติดตัวเมื่อพ้นโทษ

0
348
เรือตรีปราโมทย์ ทับทิมรองปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ  (คนที่ 2 จากซ้าย)  นายธีรวิทย์  ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ  (กลาง) นางสาวนัชชา ขาวกระจ่าง วิทยากร (คนที่ 3 จากขวา)  และเจ้าหน้าที่ ร่วมสอนอาชีพให้กับนักโทษ เรือนจำพิเศษพัทยา เพื่อให้มีอาชีพติดตัวเมื่อพ้นโทษ
เรือตรีปราโมทย์ ทับทิมรองปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ (คนที่ 2 จากซ้าย) นายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ (กลาง) นางสาวนัชชา ขาวกระจ่าง วิทยากร (คนที่ 3 จากขวา) และเจ้าหน้าที่ ร่วมสอนอาชีพให้กับนักโทษ เรือนจำพิเศษพัทยา เพื่อให้มีอาชีพติดตัวเมื่อพ้นโทษ

เมื่อ 16 พฤษภาคม 61 ที่ เรือนจำพิเศษพัทยา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ เรือตรีปราโมทย์ ทับทิมรองปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ นางสาวนัชชา ขาวกระจ่าง วิทยากรทรงคุณวุฒิ สอนภูมิปัญญาการแปรรูปสมุนไพรและพืชท้องถิ่น ได้ทำการเปิดสอนอาชีพให้กับนักโทษเรียนจำพิเศษพัทยา ที่ใกล้จะพ้นโทษ  ให้มีอาชีพติดตัว สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทำเป็นธุรกิจหลังการถูกปล่อยตัว เป็นคนดีของสังคม และไม่กลับมากระทำผิดอีก โดยเป็นความร่วมมือของเทศบาลเมืองหนองปรือ และ นัชชา สปา แอนท์ บิวตี้

โดยวิทยากรได้ทำการสอนการทำยาหม่อง พิมเสนน้ำ ครีม โลชั่น แชมพู สบู่ และครีมอาบน้ำ โดยวัตถุดิบทั้งหมด ที่นำมาผ่านการบวนการทำนั้น ล้วนเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถหาได้ง่าย นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

นางสาวนัชชา ขาวกระจ่าง วิทยากรทรงคุณวุฒิ สอนภูมิปัญญาการแปลรูปสมุนไพรและพืชท้องถิ่น สอนอาชีพให้กับนักโทษเรียนจำพิเศษพัทยา ที่ใกล้จะพ้นโทษ
นางสาวนัชชา ขาวกระจ่าง วิทยากรทรงคุณวุฒิ สอนภูมิปัญญาการแปลรูปสมุนไพรและพืชท้องถิ่น สอนอาชีพให้กับนักโทษเรียนจำพิเศษพัทยา ที่ใกล้จะพ้นโทษ

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักโทษผู้ถูกคุมขัง เห็นคุณค่าของอาชีพที่สุจริต และเพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยไม่ให้หายไป คาดว่าโครงการสอนอาชีพ ที่ตระหนักในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพ จะเป็นประโยชน์แก่นักโทษ หลังถูกปล่อยตัวไป จะได้สานต่อภูมิปัญญาท่องถิ่นที่ได้เรียนมาไปประกอบอาชีพสุจริต มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไป.